Oordeel: bedrijfsongeval gaat ook naar het toilet

Oordeel: bedrijfsongeval gaat ook naar het toilet

Administratieve rechtbank Berlijn: ambtenarenrecht verschilt van dat van werknemers
(jur). Een ongeval door een ambtenaar in het toilet van het kantoorgebouw wordt beschouwd als een kantoorongeval tijdens werktijd. Dit werd beslist door de administratieve rechtbank van Berlijn in een arrest dat op woensdag 25 mei 2016 is aangekondigd (dossiernummer: 26 K 54.14). De jurisprudentie over de wettelijke ongevallenverzekering voor gewone werknemers is hier niet overdraagbaar aan ambtenaren.

De administratieve rechtbank van een gemeentesecretaris in het district Friedrichshain-Kreuzberg had gelijk. Ze was tegen het open raam van de toiletruimte gestoten tijdens een bezoek aan het toilet. Een verwonding en blauwe plekken moesten door een arts worden behandeld.

De stadskantoorvrouw wilde dat dit ongeval zou worden erkend als een arbeidsongeval. De staat Berlijn weigerde dit te doen. Om redenen werd verwezen naar de jurisprudentie van de Beierse administratieve rechtbanken.

De administratieve rechtbank van Berlijn was echter een andere mening toegedaan. Het verplichtte het land om de gebeurtenis te erkennen als een arbeidsongeval.

Een arbeidsongeval veronderstelt lichamelijk letsel "als gevolg van een plotselinge gebeurtenis tijdens het sporten of als gevolg van een dienst". Dit is hier het geval. In de regel wordt het noodzakelijke verband tussen het ongeval en de dienst gegeven als, zoals hier, het ongeval plaatsvond "tijdens de dienst op de werkplek", legden de Berlijnse rechters uit.

Toegegeven, het toiletbezoek zelf is "duidelijk geen officiële bezigheid". Niettemin maakten toiletten deel uit van het ruimtelijk risicogebied dat de werkgever rechtstreeks kon controleren. Daarom worden de voorwaarden voor een arbeidsongeval gegeven.

Volgens de jurisprudentie van de sociale rechtbanken worden het toiletbezoek en de lunch als privacy van de arbeiders beschouwd. Ongevallen op het toilet of in de kantine worden daarom niet beschouwd als arbeidsongevallen voor de wettelijke ongevallenverzekering. De Berlijnse administratieve rechtbank is ervan overtuigd dat dit "niet overdraagbaar is aan de rechten van ambtenaren".

Tegen dit arrest van 4 mei 2016 heeft de Administratieve Rechtbank het beroep en de zogenaamde sprongherziening goedgekeurd vanwege het fundamentele belang ervan. Deze laatste heeft de instemming van beide partijen nodig en leidt rechtstreeks naar de federale administratieve rechtbank in Leipzig. mwo / fle

Auteur en broninformatie


Video: Ongeval bouwplaats Rijnstraat