Veel mensen leven constant onder stress op het werk

Veel mensen leven constant onder stress op het werk

Bijna elke werknemer in Duitsland, namelijk negen op de tien, heeft last van stress op het werk. Dit was het resultaat van een recent onderzoek door pronova BK.

De redenen? Uitdagende taken in een steeds complexere wereld? Niet eens in de buurt. Nummer 1 van de stressfactoren is constante tijdsdruk met 38%, nummer 2 is een slechte werksfeer en de bronzen medaille voor stressveroorzakende omstandigheden op de werkplek krijgt emotionele stress.

Vooral overuren is moeilijk voor de respondenten. Een op de drie van de tien moet immers altijd beschikbaar zijn in hun vrije tijd, dus op afroep. Dit geldt echter niet als betaalde wachtdienst.

Slechts 40% van de ondervraagden neemt elke dag een lunchpauze en bijna 30% verlaat zijn werk helemaal niet tijdens werktijd. Het is een vanzelfsprekendheid dat pauzes die bewust worden gebruikt voor ontspanning psychologisch noodzakelijk zijn en ook de werkprestaties verbeteren.

Artsen bevelen een pauze van 5 minuten aan om de 45 minuten, een pauze van 15 minuten om de drie uur en een lunchpauze van anderhalf tot een uur. Deze pauzes zijn alleen pauzes als ze niet zijn geënt met overmatig werk.

Maar dat is precies wat veel van de respondenten doen en daarmee ook de stress vergroten: tijdens de pauzes praten ze over zaken. Of ze organiseren afspraken en doen privédingen. Ze nemen geen pauze en zijn daarom niet ontspannen als ze weer aan het werk gaan.

De stress veroorzaakt door de onredelijke omstandigheden maakt je ziek. 2 op de 3 respondenten heeft last van spanning in de nek, meer dan een op de twee heeft last van rugpijn, een op de twee heeft pijn in de schouders, armen en handen.

De huidige studie bevestigt wat het stressrapport van de federale regering al in 2012 onthulde. Sinds 1990 nemen de werkconcentratie, het werktempo en de tijdsdruk toe.

Tot het midden van de jaren 2000 stegen de lasten extreem en vielen vervolgens tussen 2005 en 2011 op een zeer hoog niveau.

Al in 2012 stonden psychische aandoeningen op de vierde plaats van alle ziekten en de belangrijkste factor hiervoor was stress op het werk: depressie, maar ook cardiovasculaire klachten tot een hartaanval, migraine en tinnitus behoren tot de wijdverbreide gevolgen van constante tijdsdruk, slechte werksfeer en emotionele stress. Uiteindelijk is er vaak een burn-out.

Het Duitse Verbond van Vakverenigingen legt uit: “Uit de enquête van 2015 blijkt dat de aanwezigheid in Duitsland wijdverbreid is onder afhankelijke werknemers: bijna de helft (47%) van afhankelijke werknemers in Duitsland verklaarde dat ze het afgelopen jaar minstens één week werkten ondanks ziekte hebben." In hoge mate een factor voor stress, want "dit is vooral wijdverbreid onder werknemers met een hoge mentale belasting: werkverdichting, bezorgdheid over de baan en een slechte werksfeer dragen duidelijk bij aan het feit dat werknemers ondanks ziekte werken".

Aan de andere kant is er geen positieve prikkel: "De veronderstelling dat een hoge identificatie van de medewerkers met hun werk ook tot dit gedrag leidt, kon niet worden onderbouwd."

De DGB-index “Good Work” laat daarom zien dat de drie belangrijkste stressfactoren voor werknemers nauw verband houden met tijdsdruk, slechte werksfeer en emotionele stress (Dr. Utz Anhalt)

.

Auteur en broninformatieVideo: 5 Steps For Crisis Intervention