+
Nieuws

Met yoga en aquafit tegen MS-symptomen


Lichamelijke activiteit kan een positief effect hebben op bepaalde symptomen van multiple sclerose: Patiënten die yoga en aquafit beoefenen, hebben minder last van vermoeidheid, depressie en tintelingen van de huid, zo blijkt uit een Zwitserse studie.

In een gerandomiseerde studie toonden onderzoekers uit Basel en Kermanshah (Iran) aan dat deze MS-symptomen significant verbeterden na acht weken interventie met yoga en aquafit: vermoeidheid, depressie en paresthesie namen significant af na driemaal per week trainen in vergelijking met de controlegroep. De fysiek inactieve groep had ook 35 keer meer kans op matige tot ernstige depressie dan de groepen die yoga of aquafit deden.

54 vrouwen met gediagnosticeerde MS, gemiddeld 34 jaar oud, namen deel aan de studie in drie groepen: met yoga, aquafit of zonder fysieke activiteit. Voor en na de interventie moesten de patiënten vragenlijsten invullen over de symptomen. Haar bestaande therapieën - zoals medicijnen die de immuunregulatie beïnvloeden - bleven tijdens het onderzoek ongewijzigd. De studies vind je hier. (p.m)

Auteur en broninformatie


Video: Wereld MS Dag - KOFFIETIJD (Maart 2021).