Exploderende bieten zijn de nieuwe leveranciers van grondstoffen

Exploderende bieten zijn de nieuwe leveranciers van grondstoffen

Groene chemie voor grondstofwinning
Planten worden steeds interessanter als grondstofleverancier voor de chemie. Vooral degenen die al op grote schaal en zeer efficiënt worden gekweekt. Dit geldt onverkort voor de suikerbiet, waarvan de teelt de afgelopen decennia is geoptimaliseerd.

Om de verwerking van de bietsuiker ook voor de productie van chemische stoffen te optimaliseren, hebben wetenschappers van de Universiteit van Wageningen en een onderzoeksconsortium de omzetting van de suiker via een speciaal proces goedkoper en sneller gemaakt. Hiervoor wordt de zogenaamde »vacuümextrusie« gebruikt, waarbij de celwanden letterlijk exploderen en snel de suiker in de cel vrijgeven. De focus ligt niet meer op de productie van suikerkristallen, maar eerder op de implementatie van de suiker in het fermentatieproces om bijvoorbeeld ethanol of aceton te verkrijgen.

Om een ​​maximale opbrengst te behalen, moeten de micro-organismen zo snel mogelijk kunnen gaan werken. Voordelen van het proces zijn dat de gehele biet gebruikt kan worden, dat er geen lange voorbewerking nodig is en dat het proces geen hoge temperaturen of verhoogde druk vereist. Dat scheelt tijd en energie. Dit alles werd op laboratoriumschaal bereikt, maar er zijn nog steeds hindernissen bij het overschakelen op de grote vergister in de universitaire faciliteit, zeggen de wetenschappers. Men worstelt onder meer nog met de hoge viscositeit van de te verwerken massa, maar dergelijke "bottlenecks" zijn niet onoverkomelijk.

Toekomstbestendige processen voor groene chemie lijken dus in opmars. Hoe dit te evalueren in concurrentie met voedselproductie is een andere zaak.
Friederike Heidenhof, hulp

Auteur en broninformatie


Video: Rode bieten koken