Studie: wanneer werk stress de slaap schaadt

Studie: wanneer werk stress de slaap schaadt

Degenen die veel stress op het werk hebben, slapen vaak slecht. Onderzoekers uit Oslo hebben geanalyseerd welke specifieke stressfactoren met name de slaap beïnvloeden.

De onderzoekers van de studie onderzochten welke factoren de slaap in het arbeidsleven verslechteren. Daartoe interviewden ze 5.070 Noorse werknemers in verschillende beroepen tweemaal per twee jaar over hun slaapkwaliteit en de werklast.

Ze registreerden voornamelijk de problemen van de deelnemers met vallen en slapen. De werklast werd gemeten over in totaal 13 verschillende items.

Het bleek dat slaapproblemen afhankelijk waren van vier hoofdfactoren. Ten eerste was de kwantitatieve werklast van de deelnemers cruciaal. Hoe meer werk per tijdseenheid de deelnemers moesten doen, hoe groter het risico op slaapstoornissen. De tweede factor was keuzevrijheid voor arbeiders. Hoe minder keuzevrijheid, hoe slechter de slaap.

Twee andere factoren die de slaapkwaliteit verslechterden, waren rolconflicten en gebrek aan toezicht door de werkgever. De studie vind je hier. (p.m)

Auteur en broninformatie


Video: Charlotte Labee over stress op de werkvloer