Kankeronderzoek: een hitteschok-eiwit met een aanzienlijke impact op thymus tumoren

Kankeronderzoek: een hitteschok-eiwit met een aanzienlijke impact op thymus tumoren

Tumorontwikkeling in de thymus gecontroleerd door hitteschok-eiwitten?
Zogenaamde heat shock-eiwitten zijn essentieel voor het overleven van menselijke cellen bij verhoogde temperaturen, maar ook onder andere extreme omstandigheden. Volgens de laatste studieresultaten van onderzoekers van de Medische Universiteit van Wenen (MedUni Wenen) zouden hitteschokeiwitten ook kunnen dienen als biomarkers voor thymus tumoren (thymomen en thymus carcinomen) en dus in de toekomst kunnen worden gebruikt voor vroege diagnose. Op basis van de bevindingen kunnen ook gerichte therapieën worden ontwikkeld voor patiënten bij wie tumorchirurgie niet mogelijk is, hopen de wetenschappers.

In hun huidige onderzoek onderzochten de wetenschappers van MedUni Wenen "welke rol heat shock-eiwitten spelen bij tumorvorming in de thymusklier", aldus de universiteit. Volgens hun resultaten vertonen heat shock-eiwitten in tumoren een prognostische relevantie in tumoren van de thymus. Het zijn veelbelovende tumormarkers voor thymomen en kunnen in de toekomst worden gebruikt voor gerichte kankertherapieën voor patiënten die niet in aanmerking komen voor tumorchirurgie, legt studie-auteur Stefan Janik uit. Samen met thoracale chirurgen Bernhard Moser, Hendrik Jan Ankersmit en Walter Klepetko, patholoog Ana-Iris Schiefer en patholoog Leonhard Müllauer had Janik het belang van hitteschokeiwitten bij tumorvorming geanalyseerd. Hun resultaten zijn gepubliceerd in de wetenschappelijke rapporten.

Degeneratieve processen in de thymus
Volgens de onderzoekers is de menselijke thymus een relatief weinig bekend orgaan dat in de borst tussen het borstbeen en het hart ligt. Er worden T-cellen in gevormd, 'die dienen voor een specifieke immuunafweer en essentieel zijn voor het immuunsysteem', meldt de MedUni Vienna. De ontwikkeling van de T-cellen vindt voornamelijk plaats in de eerste tien levensjaren en daarna is er een regressie van de thymus. Hun weefsels worden steeds meer vervangen door vet en de klier verliest zijn functie. In de loop van dit degeneratieve proces kunnen thymustumoren (thymomen en thymuscarcinomen) zich ontwikkelen, hoewel de mogelijke oorzaken en risicofactoren onduidelijk blijven, leggen de onderzoekers uit. Jaarlijks worden zo'n 30 gevallen behandeld in de Kliniek voor Thoraxchirurgie van MedUniWien. De behandeling voorziet doorgaans in chirurgische verwijdering van de tumor of thymus (thymectomie).

Thymus tumoren worden vaak ontdekt "per ongeluk"
In hun onderzoek evalueerden de onderzoekers de gegevens van 125 patiënten die van 1999 tot 2014 een thymectomie ondergingen bij MedUni Wenen. De bevinding werd min of meer bij toeval gedaan in het kader van een beeldonderzoek om andere redenen, of in verband met de diagnose van myasthenia gravis, een neurologische auto-immuunziekte die tot spierzwakte leidt. Over het algemeen heeft ongeveer een tiende van de patiënten met "myasthenia gravis" ook een thymus tumor, waarbij gewoonlijk chirurgische verwijdering wordt uitgevoerd. De wetenschappers onderzochten de veranderingen in de concentraties van hitteschok-eiwitten bij de proefpersonen na de thymectomie.

Veelbelovende tumormarker en nieuwe therapeutische benaderingen
Volgens de MedUni Vienna worden de hitteschok-eiwitten of "stress-eiwitten" gevormd "wanneer cellen worden blootgesteld aan een verhoogde temperatuur of andere stressfactoren." Dit omvat ook infecties. De heat shock-eiwitten stabiliseren de cellulaire processen, waardoor de cellen in moeilijke omstandigheden kunnen overleven. Tumorcellen gebruiken de eiwitten echter ook voor de ontwikkeling van metastasen en voor de ontwikkeling van resistentie tegen chemotherapie, meldt de MedUni Vienna. In hun onderzoek konden de onderzoekers nu aantonen dat de eiwithoeveelheden in het bloed van de getroffenen significant afnemen na een volledige tumorverwijdering en dat heat shock-eiwitten in tumoren van prognostische relevantie zijn. Volgens Stefan Janik zijn de heat shock-eiwitten een veelbelovende tumormarker "en zouden ze in de toekomst kunnen worden gebruikt voor gerichte kankertherapieën voor patiënten voor wie tumorchirurgie niet mogelijk is". (fp)

Auteur en broninformatieVideo: Medische Publieksacademie UMCG - Weefselonderzoek bij kanker