Oordeel: Geen nieuwe religieuze aansluiting van een kind in een pleeggezin

Oordeel: Geen nieuwe religieuze aansluiting van een kind in een pleeggezin

OLG Hamm: "Eerste bepaling" van de biologische moeder blijft bindend

(jur). De religieuze overtuiging van een kind bepaald door de ouders blijft geldig, zelfs als het kind opgroeit in een pleeggezin dat tot een andere religie behoort en het ook actief leeft. Dit werd beslist door de Higher Regional Court (OLG) Hamm in een beslissing die op vrijdag 6 mei 2016 werd aangekondigd (dossiernummer: 2 UF 223/15).

Een achtjarig meisje uit Duisburg blijft moslim. Haar moeder komt uit Noord-Afrika en is moslim. De vader is evangelisch maar niet de voogdij.

Echter, kort na de geboorte zorgde het bureau voor jeugdzorg voor het meisje en ontnam het de moeder ook een deel van de ouderlijke zorg, waaronder het recht om verblijf en gezondheidszorg te bepalen. De moeder sprak echter herhaaldelijk de wens uit dat haar dochter moslim zou worden opgevoed.

In 2008 heeft de familierechtbank van de moeder de ouderlijke verantwoordelijkheid volledig afgeschaft en als voogd overgedragen aan de jeugdzorg. Het meisje groeit nu op in een permanent pleeggezin. Hun kinderen zijn katholiek gedoopt en worden door de ouders opgevoed.

De pleegouders wilden nu dat haar pleegdochter katholiek gedoopt zou worden, zodat ze op school kon deelnemen aan katholiek godsdienstonderwijs. De familierechter was het er nog steeds mee eens. Toen de biologische moeder klaagde, draaide de OLG Hamm deze beslissing terug.

De OLG besloot dat de voogd, hier het bureau voor jeugdzorg, de gevestigde overtuiging niet kon herdefiniëren. De religieuze overtuiging was al door de moeder bepaald als onderdeel van haar ouderlijke zorg, die toen nog bestond. De voogd is ook gebonden aan deze "eerste bepaling". De wet staat een wijziging niet toe. Het maakt niet uit of dit ook overeenkomt met de belangen van het kind, aldus OLG Hamm in haar toch al juridisch bindende besluit van 29 maart 2016. (mwo)

Auteur en broninformatieVideo: Veerle 27 koos door een depressie voor pleegzorg