Nieuws

De tabaksrichtlijn schrijft waarschuwingsfoto's voor op sigarettendozen


HvJ bevestigt nieuwe regels voor sigaretten en e-sigaretten
Luxemburg (jur). In mei 2016 bevestigde het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg de wettigheid van de EU-tabaksrichtlijn (dossiernummer: C-358/14 en andere). Het zorgt onder meer voor grotere waarschuwingen met foto's op de pakketten.

De nieuwe tabaksrichtlijn is in april 2014 aangenomen. Duitsland heeft ze nog niet geïmplementeerd. Nadat de implementatieperiode van twee jaar is verstreken, is de richtlijn automatisch van toepassing vanaf 19 mei 2016, zelfs zonder Duitse wetgeving.

Met name de nieuwe richtlijn voorziet in grotere waarschuwingsberichten met foto's die gezondheidseffecten als gevolg van roken aantonen. Een doos moet minimaal 20 sigaretten bevatten. Menthol en andere toevoegingen zijn verboden als ze duidelijk de tabakssmaak bedekken en een sigaret een "karakteristieke smaak" geven.

Ook wordt de regelgeving voor e-sigaretten aangescherpt. Dit beperkt de grootte van de navulfles en de tanks met wegwerp-e-sigaretten, evenals de nicotineconcentratie in de "vloeistof". E-sigaretten zijn onderhevig aan registratie, moeten worden beschermd door kinderen en moeten een instructiefolder hebben, en ze moeten ook worden verboden voor advertenties en de verplichting om waarschuwingsberichten te publiceren.

Polen had rechtstreeks bij het Hof van Justitie en fabrikanten in Groot-Brittannië een klacht tegen de richtlijn ingediend. Polen was met name tegen het verbod op mentholsigaretten (dossiernummer: C-358/14). De Britse fabrikant van Pillbox38 e-sigaretten klaagde over de nieuwe eisen voor e-sigaretten (Az.: C-477/14). Het tabaksbedrijf Philip Morris wilde ervoor zorgen dat de EU-richtlijn niet volledig wordt geïmplementeerd in Groot-Brittannië (Az.: C-547/14).

Het HvJ heeft de richtlijn nu bevestigd. Menthol en andere smaken moeten het roken aangenamer maken en het gemakkelijker maken om met nicotineconsumptie te beginnen. Dit druist in tegen de Europese doelstelling om het tabaksgebruik terug te dringen. Bovendien hebben de afzonderlijke EU-landen dit probleem op zeer verschillende manieren aangepakt. Daarom is een uniforme verordening voor de hele interne markt van de EU gerechtvaardigd.

De nieuwe regels voor het ontwerp van de verpakkingen werden ook goedgekeurd door de beste EU-rechters. De EU-wetgever "heeft de grenzen van wat geschikt en noodzakelijk is niet overschreden".

E-sigaretten verschilden aanzienlijk van tabaksproducten, vervolgde het HvJ. Het druist dus niet in tegen het beginsel van gelijke behandeling dat er onafhankelijke regelingen bestaan. Gezien de groeiende markt zijn ook EU-brede voorschriften nodig om de vrije handel te waarborgen. Gezien de "bewezen en potentiële risico's" van e-sigaretten, mocht de EU-wetgever ook conservatoire beperkende maatregelen nemen.

Ten slotte benadrukten de Luxemburgse rechters de geldigheid van de richtlijn in alle EU-landen. Groot-Brittannië en andere landen mogen daarom alleen hun eigen regelgeving opstellen voor zover de richtlijn geen bindende eisen bevat. (mwo)

Auteur en broninformatie


Video: verschillende sigaretten (Oktober 2020).