Studie: Eenzaamheid verhoogt het risico op hart- en vaatziekten

Studie: Eenzaamheid verhoogt het risico op hart- en vaatziekten

Een actuele meta-analyse bevestigt dat eenzaamheid en sociaal isolement het risico op hartaanvallen en beroertes vergroten.

Wetenschappers hebben al verschillende pathomechanismen geïdentificeerd waardoor psychologische stress het hart en de bloedsomloop kan beschadigen. Om te beginnen kunnen ongelukkige of gestreste mensen vaak niet worden gemotiveerd om gezond te sporten en te eten. Daarnaast rookt een bovengemiddeld aantal mensen met een depressie. Het veelvuldige verlies van zelfvertrouwen betekent dat mensen met een mentale stress vaak geen copingstrategieën hebben in crisissituaties. Ten slotte zijn er aanwijzingen dat psychologische stress het immuunsysteem verzwakt en de bloeddruk verhoogt.

De auteurs van het onderzoek evalueerden nu 23 onderzoeken die de invloed van eenzaamheid en sociaal isolement op hart- en vaatziekten onderzochten. In totaal werden de gegevens van 180.000 deelnemers die gedurende 3 tot 21 jaar waren waargenomen opgenomen in de meta-analyse.

Het bleek dat hartaanvallen of andere coronaire gebeurtenissen 29% vaker voorkwamen bij mensen zonder sociale contacten dan bij mensen met sociale contacten. Het aantal slagen is met 32% toegenomen. Beide geslachten waren gelijkelijk getroffen. De studie vind je hier. (p.m)

Auteur en broninformatie


Video: 4 tips voor wanneer jij je eenzaam voelt