Nieuws

Kankeronderzoek: MicroRNA kan de invasiviteit van huidkankercellen remmen


Onderzoekers ontdekten nieuwe manieren om uitzaaiing van huidkanker te bestrijden
Een speciaal microRNA kan de invasie van huidkankercellen vertragen en daarmee het risico op longmetastasen verminderen. Wetenschappers van het Duitse kankeronderzoekscentrum (DKFZ) hebben het microRNA ontdekt, dat een bekend kankergen blokkeert en daardoor de invasiviteit van cellen van zwarte huidkanker onderdrukt. Bij experimenten met muizen resulteerde het uitrusten van melanoomcellen met dit microRNA erin dat de dieren minder longmetastasen ontwikkelden, meldt de DKFZ. De resultaten van de onderzoekers zijn gepubliceerd in het vaktijdschrift "Cancer Research".

De minuscule RNA-moleculen van het microRNA, die slechts uit ongeveer 20 bouwstenen bestaan, bevatten geen instructies voor het bouwen van eiwitten, maar nemen volgens de experts controlefuncties op zich in de cel. Hiervoor "binden ze direct aan geschikte sequenties van eiwit-coderende mRNA-moleculen die niet langer in een eiwit kunnen worden vertaald", legt de DKFZ in zijn huidige versie uit. Een speciaal microRNA kan ook worden gebruikt om een ​​bekend kankergen te blokkeren en zo de invasie van huidkankercellen te vertragen.

MicroRNA beïnvloedt de groei van kanker
"Bij veel soorten kanker vormen de tumorcellen een patroon van microRNA's die afwijken van dat van gezonde cellen", legt DKFZ-wetenschapper Stefan Eichmüller uit. Afhankelijk van welke genen de microRNA's in de cel blokkeren, kan de groei van kanker worden aangestuurd of vertraagd. Het microRNA heeft bijvoorbeeld 'een grote invloed op de voortgang van de ziekten', benadrukt de deskundige. Het onderzoeksteam onder leiding van Stefan Eichmüller heeft nu onderzocht of microRNA's ook de kwaadaardige eigenschappen van melanoom (zwarte huidkanker) beïnvloeden. Volgens de experts wordt vooral de vorm van kanker gevreesd omdat de tumoren in een vroeg stadium uitzaaiingen vormen. De DKFZ meldt dat de invasiviteit en mobiliteit van deze kankercellen een goede indicator is voor hun kwaadaardige eigenschappen, waar de onderzoekers zich in hun huidige studies op hebben gericht.

Kan celinvasiviteit worden gecontroleerd?
Als onderdeel van hun studie hebben de wetenschappers een menselijke melanoomcellijn willekeurig uitgerust met een van de ongeveer 1.000 bekende microRNA's. De DKFZ legt uit dat ze vervolgens de effecten van de verschillende mircoRNA's konden vergelijken door te controleren op welke afstand de cellen bedekt waren met een speciale gel. Zoals verwacht is er een breed scala aan wandelpaden gevonden. Deze verschilden “afhankelijk van het feit of de respectieve cel een microRNA heeft Gevangen die hun kwaadaardige eigenschappen bevorderden of remden ”, aldus de DKFZ. Het team identificeerde uiteindelijk de microRNA miR-339-3p tussen die cellen die slechts minimaal bewogen, en wanneer deze blokkeerde, werd de zwervende aandrijving van de cel aanzienlijk vergroot. Dit is het bewijs dat het molecuul de invasiviteit van de cellen daadwerkelijk beïnvloedt. MiR-339-3p had echter bijna geen invloed op de overlevingskansen van de cellen.

Het kankergen MLC1 is geblokkeerd
Volgens de DKFZ hadden verschillende onderzochte melanoomcellijnen significant minder miR-339-3p dan normale melanocyten uit de huid en als de onderzoekers deze cellijnen extra miR-339-3p gaven, verloren ze de invasiviteit. Studies met bioinformatische methoden hebben aangetoond dat miR-339-3p het bekende kankergen MLC1 in melanoomcellen blokkeert. Dit bevordert de overleving van kankercellen en de overexpressie ervan wordt geassocieerd met een slechte prognose bij melanoom. Volgens Stefan Eichmüller "blokkeert miR-339-3p blijkbaar een sleutel sleutelmolecuul dat veel van de kwaadaardige eigenschappen van melanoomcellen bevordert."

Er vormden zich minder longmetastasen
In experimenten met muizen konden de onderzoekers aantonen dat transmissie van melanoomcellen uitgerust met miR-339-3p bij muizen in feite minder longmetastasen veroorzaakte dan bij hun tegenhangers die onbehandelde kankercellen hadden gekregen. In eerdere studies waren al microRNA's geïdentificeerd die de vorming van MCL1 bij andere soorten kanker remmen en zo de invasiviteit van de cellen kunnen verminderen. 'Met miR-339-3p hebben we nu een echte nieuwe tumorsuppressor voor melanoom ontdekt', zegt Eichmüller. Bij verder onderzoek moet nu worden nagegaan of miR-339-3p ook geschikt is als diagnostische marker waarmee de agressiviteit van melanomen kan worden beoordeeld. (fp)

Auteur en broninformatie


Video: RNAi - RNA interference (Oktober 2020).