DocMorris is uiteindelijk onderworpen aan het kortingsgeschil

DocMorris is uiteindelijk onderworpen aan het kortingsgeschil

Het federale constitutionele hof bevestigt het oordeel van het federale sociale hof
Karlsruhe (jur). De Nederlandse postorderapotheek DocMorris is nu definitief verslagen in het geschil over de fabrikantkortingen voor geneesmiddelen. Met een besluit dat op maandag 11 april 2016 werd gepubliceerd, bevestigde het Constitutionele Hof in Karlsruhe de afwijzende jurisprudentie van de Federale Sociale Rechtbank (BSG) in Kassel (ref.: 2 BvR 1305/10).

De fabrikantenkorting is in 2003 ingevoerd om de zorgverzekeraars te ontlasten. Vroeger was het zes, nu 16 en nu vijf procent van de prijs van de fabrikant. De korting wordt niet rechtstreeks door de farmaceutische fabrikanten betaald. Integendeel, de zorgverzekeraars hebben de rekeningen van de apotheken dienovereenkomstig verlaagd en de apotheken krijgen het geld terug van de fabrikanten.

De apotheken en zorgverzekeraars hebben in een raamovereenkomst overeenstemming bereikt over de exacte verwerking. De fabrikant is van mening dat deelname aan het contract een voorwaarde was en is voor de terugbetaling van de kortingen.

DocMorris sloot zich aanvankelijk echter niet aan bij dit contract en deed dit pas op 13 november 2008. Ook de deelname van buitenlandse apotheken aan de raamovereenkomst is sinds 2010 wettelijk geregeld.

De reden voor de toetreding van DocMorris was een eerste verlies in het kortingsgeschil voor de 1e BSG Senaat (arrest van 28 juli 2008, dossiernummer: B 1 KR 4/08 R). Zonder het raamcontract als rechtsgrondslag kan de postorderapotheek geen aanspraak maken op geldvorderingen op derden, namelijk de fabrikanten. De 3e BSG Senaat heeft zich hier verschillende keren bij aangesloten (meest recentelijk oordeel en JurAgentur-aankondiging van 24 januari 2013, ref.: B 3 KR 11/11 R).

DocMorris heeft tegen een van deze beslissingen (in het bijzonder tegen een BSG-arrest van 17 december 2009, dossiernummer: B 3 KR 14/08 R) bij het Federaal Grondwettelijk Hof beroep aangetekend. De korting is wettelijk voorgeschreven. Bovendien had de BSG het Europese Hof van Justitie in Luxemburg moeten vragen of buitenlandse postorderapotheken van de producentenkorting konden worden uitgesloten.

Met zijn beslissing van 24 maart 2016, die nu schriftelijk is gepubliceerd, heeft het Constitutionele Hof het verzoek om een ​​beslissing niet eens aanvaard. DocMorris stemde in met de aftrek van de fabrikantkorting bij de individuele zorgverzekeraars. Hieraan kan de onderneming geen rechten ontlenen aan de fabrikanten. Het EU-recht werd niet geschonden. Dit is zo 'voor de hand liggend' dat indiening bij het HvJ niet nodig was. (mwo / fle)

Auteur en broninformatieVideo: Doc Morris