BVERWG-oordeel staat cannabisteelt toe voor zelfbehandeling

BVERWG-oordeel staat cannabisteelt toe voor zelfbehandeling

Federale Administratieve Rechtbank ziet algemeen belang
Als ernstig zieke patiënten afhankelijk zijn van zelftherapie met cannabis, kunnen ze in individuele gevallen het medicijn zelf laten groeien. Dit geldt tenminste als het gebruik van cannabis tot een aanzienlijke verlichting van de klachten leidt en de patiënt niet over een effectief en betaalbaar medicijn beschikt, oordeelde de federale administratieve rechtbank in Leipzig op woensdag 6 april 2016 (dossiernummer: 3 C 10.14 ).

Het Federaal Instituut voor Drugs en Medische Hulpmiddelen (BfArM) was dus verplicht om een ​​52-jarige multiple sclerosepatiënt uitzonderlijk toe te staan ​​zijn eigen cannabis te kweken. De man, afkomstig uit Noordrijn-Westfalen, had 16 jaar geleden al een uitzonderingsverzoek gedaan aan de overheid om zijn eigen hennepplanten te mogen kweken met de daarin aanwezige cannabinoïden (THC).

De patiënt heeft tegen de in 2007 genomen negatieve beslissing beroep ingesteld. De enige manier om de symptomen van zijn ziekte aanzienlijk te verlichten, was met cannabis, die hij sinds 1987 gebruikt. Er zijn geen alternatieve medicijnen voor hem.

In januari 2005 heeft een strafrechter hem vrijgesproken van het bezit en de teelt van verdovende middelen. Zijn acties zijn gerechtvaardigd omdat hij geen alternatieve therapie heeft.

In de bestuursrechtelijke procedure, waarin verzoeker de toestemming om zelf cannabis te kweken wilde afdwingen, verklaarde hij dat een speciale vergunning voor de aankoop van zogenaamde medicinale cannabis via de apotheek vanwege kosten uitgesloten was.

Volgens Oliver Tolmein, de advocaat van eiser, konden momenteel meer dan 500 mensen in Duitsland cannabis kopen in de apotheek dankzij een speciale vergunning van de Federal Opium Agency. De zorgverzekeraars vergoeden de kosten niet - afhankelijk van de behoefte van 700 tot 2.000 euro per maand. Er is momenteel een wetsvoorstel van het federale ministerie van Volksgezondheid waarin staat dat patiënten op recept cannabisbloemen moeten krijgen.

De federale administratieve rechtbank keurde de cannabisteelt nu in uitzonderlijke gevallen goed, net als de vorige gevallen. De behandeling van de ernstig zieke eiser met cannabis van eigen bodem is in het "algemeen belang". Omdat het nemen van de hennepplant "leidt tot een aanzienlijke verlichting van zijn symptomen". Er is geen alternatief, even effectief en betaalbaar medicijn.

Ook de aanschaf van medicinale hennep in de apotheek is hier om kostenredenen uitgesloten. Eiser kan dit niet financieren met zijn arbeidsongeschiktheidspensioen. Het is onredelijk om de zorgverzekeraar te dwingen de medische voorraden over te dragen aan de sociale rechtbanken.

De eiser had ook zijn appartement beveiligd, zodat onbevoegden geen toegang konden krijgen tot de zelf gekweekte cannabisplanten, verduidelijkten de rechters van Leipzig. De veiligheid en controle van het verdovende verkeer is dus gegarandeerd. Er is ook geen misbruik door de eiser zelf. Omdat hij jarenlange ervaring heeft in zelftherapie met cannabis wat betreft effectiviteit en dosering. Teelt en therapie staan ​​ook onder medisch toezicht.

De vrijstelling van zelfontplooiing was ook "wettelijk verplicht" met betrekking tot het recht op eerbiediging van de fysieke integriteit zoals vastgelegd in de basiswet, zodat de beoordelingsbevoegdheid van de autoriteit 'tot nul wordt teruggebracht', oordeelde de federale administratieve rechtbank.

In een beslissing van 11 februari 2015 had het Federale Constitutionele Hof op zijn minst indirect de cannabisteelt goedgekeurd voor ernstig zieke pijnpatiënten (dossiernummer: 2 BvR 1694/14; JurAgentur-aankondiging van 4 maart 2015). Hierdoor kan verbeurdverklaring van de hennepplanten onevenredig zijn als de patiënt de medicinale hennep niet bij de apotheek kan betalen.

In dit geval had een kankerpatiënt met kanker toestemming gekregen om medicinale hennep te kopen bij de apotheek. Omdat hij dit niet kon betalen, kweekte hij zijn cannabis zelf zonder toestemming. Hij informeerde vrijwillig de officier van justitie en de politie. Zijn huis werd doorzocht en 21 marihuanaplanten werden in beslag genomen.

Het Federaal Grondwettelijk Hof oordeelde dat de huiszoeking en inbeslagneming onevenredig waren. De onschendbaarheid van het huis van de pijnpatiënt was onnodig geschonden. De rechtbank had de situatie van de man niet behandeld. Hij was ook onredelijk om te verwachten dat hij de tijd zou overbruggen tot een wettelijk bindende beslissing om cannabis te kweken "als een onbehandelde pijnpatiënt". (vlucht)

Auteur en broninformatie


Video: Wietzaadjes ontkiemen met een KOFFIEFILTER