Studies: Bietensap helpt bij hartfalen

Studies: Bietensap helpt bij hartfalen

Hartfalenpatiënten hebben baat bij bietensap. Dit is het resultaat van een lopend onderzoek.

Rode biet is rijk aan anorganisch nitraat, dat kan zorgen voor voortdurende vaatverwijding en dus voor betere prestaties.

Een pilootstudie uit de VS kon positieve effecten laten zien na een week met een glas bietensap per dag bij patiënten met hartfalen met geconserveerde ejectiefractie (HFPEF). Haar aërobe uithoudingsvermogen en systolische bloeddruk verbeterden aanzienlijk.

20 hypertone HFPEF-patiënten in NYHA stadium 2 en 3 namen deel aan de kleine studie. Ze kregen een eenmalige dosis rode biet of placebosap in een cross-over ontwerp en alle deelnemers namen vervolgens deel aan een sapkuur van een week. Ze kregen dagelijks 70 ml bietensap. Deze bevatte 6,1 mmol nitraat per dagrantsoen.

Na een week was het aerobe uithoudingsvermogen met submaximale inspanning met 24% toegenomen. De vorige enkelvoudige dosis had geen effect op de prestaties vergeleken met placebo. (p.m)

Auteur en broninformatie


Video: #Rodebiet smoothie Beet it in Mar10 minuutjes