Nieuws

Nieuwe behandelmethode voor de auto-immuunziekte lupus


Auto-immuunziekte lupus erythematosus in de toekomst te genezen?
Lupus erythematosus is een auto-immuunziekte die vooral de huid aantast, maar ook in systemische vorm kan voorkomen en daardoor andere organen aantast. In het ergste geval dreigt fataal falen van meerdere organen. Tot dusver zijn de behandelingsopties in wezen beperkt tot levenslange immunosuppressie. Nu hebben wetenschappers van MedUni Wenen echter een nieuwe aanpak geprobeerd voor de behandeling van lupus erythematosus. Hun resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift "Experimental Dermatology".

De onderzoeksgroep heeft nieuwe opties ontdekt voor de therapie van auto-immuun systemische lupus erythematosus (SLE) in het diermodel, volgens de MedUni Vienna. Het blokkeren van de boodschappersubstantie interleukine-6 ​​voorkwam het vastkleven aan de celreceptoren en dus de ontwikkeling van ontstekingen, meldt het team onder leiding van Peter Birner (MedUni Vienna) en Lukas Kenner (MedUni Vienna, University of Veterinary Medicine Vienna en Ludwig Boltzmann Institute for Kankeronderzoek). Op basis van deze methode is er kans op genezing voor de getroffenen.

Het blokkeren van IL-6 voorkomt ontstekingen
Samen met onderzoekers uit Graz, Duitsland en Japan hebben de wetenschappers van MedUni Wenen voor het eerst experimenteel bewijs geleverd dat "het blokkeren van IL-6 in SLE in diermodellen een aanzienlijk genezend effect kan hebben", meldt MedUni Wenen. Uit eerdere studies was al bekend dat de productie van interleukine 6 (IL-6) uit huidkeratinocyten een sleutelrol speelt bij de ontwikkeling en progressie van de ziekte bij auto-immuunziekten zoals SLE. In hun huidige onderzoek hebben de onderzoekers daarom getest of de binding van IL-6 aan de receptor (IL-6R alpha) kan worden geblokkeerd met nieuwe medicijnen. Overeenkomstige "gegevens voor het positieve effect van een IL-6-blokkade" waren al beschikbaar voor reumatoïde artritis, maar tot dusver is er geen wetenschappelijke kennis over de voordelen van deze therapieën voor SLE, meldt de MedUni Vienna. In ieder geval in het diermodel is nu het bewijs van het voordeel geleverd. "De behandelde muizen vertoonden een significante afname van huidlaesies tot hun volledige remissie", zei de universiteit.

Grote vooruitgang in therapie?
Volgens de eerste auteur, Peter Birner van het Clinical Institute of Pathology, "zou het blokkeren van IL-6-receptor-alfa een nieuwe therapieoptie met lage bijwerkingen kunnen zijn voor SLE-patiënten met primaire huidbetrokkenheid." Dit zou een grote stap voorwaarts zijn in de behandeling van deze ernstige chronische ziekte, vervolgde Birner. "Het is te hopen dat een significante verbetering van de symptomen en een aanzienlijke verlenging van het leven kunnen worden bereikt door invasieve chirurgie uit te stellen," voegde Lukas Kenner toe in het persbericht van MedUni Vienna. Tot dusver was het alleen mogelijk om de ontstekingsprocessen te verminderen door levenslang gebruik van immunosuppressiva, wat echter soms ernstige bijwerkingen veroorzaakt. (fp)

Auteur en broninformatie


Video: Sylviane Muller - Treating lupus by targeting T-cells SHORT (Oktober 2020).