Oordeel: geen gedwongen medicatie voor voorlopige hechtenis van gevangenen

Oordeel: geen gedwongen medicatie voor voorlopige hechtenis van gevangenen

OLG Hamm: De rechtsgrondslag is veel te vaag
(jur). Daarvoor is de rechtsgrond veel te vaag, klaagde de Higher Regional Court (OLG) Hamm in een op donderdag 31 maart 2016 bekendgemaakt besluit (dossiernummer: 5 Ws 88/16). Tegelijkertijd heeft het Federale Constitutionele Hof grote bezorgdheid geuit over de verplichte behandeling van geesteszieke delinquenten.

In 2011 had het Federale Constitutionele Hof reeds het Rijnland-Palts aangenomen (beslissing van 23 maart 2011, ref.: 2 BvR 882/09; JurAgentur-kennisgeving van 15 april 2011) en Baden-Württemberg (beslissing van 12 oktober 2011, ref. : 2 BvR 633/11; JurAgentur-aankondiging van 20 oktober 2011) Regelgeving over de verplichte behandeling van geesteszieke delinquenten bij de zogenaamde handhaving van maatregelen die gedeeltelijk ongrondwettig zijn verklaard. Bij beslissing van 20 februari 2013 hebben de rechters van Karlsruhe vervolgens ook de wetten in Saksen afgewezen (ref.: 2 BvR 228/12; JurAgentur-kennisgeving van 28 februari 2013).

Volgens de hier uiteengezette principes moeten artsen en rechtbanken het accepteren als een patiënt bewust besluit om niet te behandelen. Alleen als de patiënt door ziekte niet in staat is tot begrip, kan een verplichte behandeling gerechtvaardigd zijn. Voorwaarde is dan dat de patiënt zichzelf of anderen in gevaar brengt of dat hij nooit zonder behandeling kan worden ontslagen als genezen. Aankondiging van verplichte behandeling en onafhankelijke controle zijn ook noodzakelijk.

Het Federaal Grondwettelijk Hof heeft een klacht tegen de verplichte behandeling bij de tenuitvoerlegging van maatregelen in Noordrijn-Westfalen afgewezen met een onlangs gepubliceerd besluit van 24 februari 2016 om formele redenen niet-ontvankelijk (dossiernummer: 2 BvR 2427/14). De rechters van Karlsruhe uiten in hun korte uitleg echter grote twijfels of de juridische grondslagen voldoende zijn.

Zoals de OLG Hamm heeft besloten, doen ze dat niet met voorlopige hechtenis. In ieder geval is gedwongen behandeling met medicatie achteraf niet toegestaan.

Concreet gaat het over een man die momenteel terechtstaat wegens doodslag. Hij zit sinds september 2015 in hechtenis, een uitspraak is nog niet bekendgemaakt.

Tijdens zijn voorlopige hechtenis werd hij vier weken behandeld op de psychiatrische afdeling van het Fröndenberg Correctional Hospital. Aanvankelijk stemde hij ermee in neuroleptica te geven; dit zijn geneesmiddelen die inwerken op het zenuwstelsel en daardoor de motorische activiteit remmen. Toen hij weigerde door te gaan met de medicatie, vroegen de artsen een verplichte behandeling aan: onder invloed van de medicatie was de man 'aanzienlijk toegankelijker en minder gespannen'. Nu is er 'een acute bedreiging voor anderen'.

De OLG oordeelde echter dat er in Noordrijn-Westfalen geen solide rechtsgrondslag bestaat voor de verplichte behandeling van voorlopige hechtenisgevangenen "vooral met neuroleptica". Voor een dergelijke ernstige aantasting van de grondrechten van de gevangene had het Federaal Grondwettelijk Hof opgeroepen tot een wet die de verschillende maatregelen en hun vereisten "met voldoende duidelijkheid en vastberadenheid" regelt.

Volgens de OLG klaagt de wet inzake de voorlopige hechtenis van Noord-Rijnland-Westfalen echter niet over de toegestane maatregelen, noch over de voorwaarden waaronder deze moeten worden toegestaan. Het is ook onduidelijk hoe het onvermogen van de gedetineerde om te demonstreren kan worden aangetoond. En tot slot is er geen mogelijkheid van een "medisch onderzoek onafhankelijk van de correctionele faciliteit", zoals gevraagd door het Federale Constitutionele Hof. De beslissing van de OLG Hamm op 17 maart 2016 is al definitief. (mwo)

Auteur en broninformatieVideo: Gevoel en Verstand. Jane Austen. Literary Fiction. Talking Book. Dutch. 47