Patiënten en advocaten hoeven geen medische expertise op te doen

Patiënten en advocaten hoeven geen medische expertise op te doen

Karlsruhe (jur). "In het bijzonder zijn de patiënt en zijn wettelijke vertegenwoordiger niet verplicht om medische kennis te verwerven om het proces goed uit te voeren", zegt het principe van een arrest van het Federale Hof van Justitie (BGH) in Karlsruhe, gepubliceerd op donderdag 31 maart 2016 (ref.: VI ZR 49 / 15).

In het vastgestelde geval is in 2009 een vrouw van 59 jaar driemaal gevallen. Ze is meerdere keren geopereerd in twee verschillende ziekenhuizen. Voor haar werd onder meer een kunstheup gebruikt. In het voorjaar van 2010 werden bacteriën in de wond aangetroffen.

De patiënt klaagde beide klinieken aan. De "diepe infectie" suggereert dat tijdens de operaties niet aan de hygiënenormen werd voldaan. De rechtbank van Saarbrücken heeft de rechtszaak verworpen.

Voor het eerst betoogde de patiënt voor het Saarland Higher Regional Court (OLG) dat wonddebridement niet of niet correct werd uitgevoerd bij een van de operaties. Dit is het verwijderen van slecht genezend en vaak geïnfecteerd weefsel uit de chirurgische wond. De OLG verwierp dit argument als te laat. De patiënt had het bij de regionale rechtbank moeten indienen, zeiden de rechters in tweede aanleg en verwierpen ook de rechtszaak. De OLG stond de herziening niet toe.

De klacht van de vrouw hiertegen was nu succesvol in de BGH. Met hun besluit van 1 maart 2016, dat nu schriftelijk is gepubliceerd, hebben de rechters van Karlsruhe de beslissing van Saarbrücken vernietigd en het geschil over de tweede kliniek terugverwezen naar de OLG.

De BGH legde uit dat de OLG de eisen van de patiënt te hoog had gemaakt. In ieder geval was het wonddebridement bij deze operatie niet gedocumenteerd. Alleen een nieuwe advocaat had de patiënt laten weten dat dit de oorzaak van de infectie zou kunnen zijn.

Onder deze omstandigheden mocht de hogere regionale rechtbank het nieuwe argument niet negeren, oordeelde de BGH. In de tweede ronde zou de hogere regionale rechtbank van Saarbrücken nu een deskundige moeten raadplegen over de vraag of wonddebridement mogelijk nog steeds is uitgevoerd en alleen niet gedocumenteerd, omdat de documentatie op dat moment mogelijk niet gebruikelijk was. (mwo)

Auteur en broninformatieVideo: Bemiddeling of procedures met advocaten