Nieuws

Zuiver bietensap verhoogt het uithoudingsvermogen en verlaagt de systolische bloeddruk


Bietensap verhoogt het uithoudingsvermogen bij hartfalen en verlaagt de bloeddruk
Dagelijks één glas rode bietensap: Patiënten met hartfalen konden hun uithoudingsvermogen in de loop van het onderzoek aanzienlijk verbeteren. Ook daalde de systolische bloeddruk. De resultaten laten zien dat de natuur ook kan helpen bij ernstige ziekten.

'Er is overal een kruid tegen', is een oud gezegde in de natuurgeneeskunde. De kennis van natuurlijke geneeskunde wordt al duizenden jaren doorgegeven aan de volgende generatie. In moderne tijden proberen tal van wetenschappers kennis te herontdekken nadat deze is verdrongen door de farmaceutische industrie en het geloof in de pilgeneeskunde. In een vergelijkende studie ontdekten onderzoekers van Wake Forest University in Winston-Salem dat dagelijks bietensap de prestaties van patiënten met hartfalen aanzienlijk kan verbeteren. Bovendien werden in rust en onder stress verbeterde bloeddrukwaarden waargenomen.

Anorganisch nitraatgehalte is de oorzaak
Rode biet is rijk aan anorganisch nitraat. Dit is de reden waarom in veel onderzoeken een prestatieverbetering is waargenomen. Een nieuwe studie uit de VS toonde aan dat patiënten met hartfalen met geconserveerde ejectiefractie (HFPEF) een positief effect kunnen bereiken als ze regelmatig het bietensap drinken. Na slechts een week dagelijkse consumptie werd aangetoond dat de systolische bloeddruk meetbaar verbeterde. De prestaties in de test zijn ook zichtbaar verbeterd.

In totaal namen 20 hypertone HFPEF-patiënten in NYHA stadium 2 en 3 en op middelbare leeftijd van 69 jaar deel aan de pilotstudie. Eerst kregen de proefpersonen een enkele dosis rode biet of placebo-sap in een cross-over-ontwerp. Na een zogenaamde wash-out fase namen alle proefpersonen deel aan de sapkuur van een week. Elk dagelijks rantsoen van 70 ml bevatte precies 6,1 mmol nitraat.

Na een week was het aerobe uithoudingsvermogen toegenomen van 363 tot 449 seconden bij submaximale inspanning. Dit betekent dat de prestaties met 24 procent zijn verbeterd. De enkelvoudige toediening in de placebovergelijking toonde echter geen effect. De hartslag en de zuurstofopname tijdens het inspannings-ECG bleven vrijwel identiek. (Studie link)

Stresstest toonde zichtbaar succes
Het was duidelijk dat met beide doses (de een week en de eenmalige) de nitraat- en nitrietconcentraties in het plasma meetbaar waren gestegen. Na een week daalde de systolische bloeddruk van 134 tot maar liefst 120 mmHg. Ook de stresstest vertoonde na een week een verbetering. Hoewel dit niet zo uitgesproken was (van 166 tot 159 mmHg), vertoonde het toch een trend.

Hoewel het onderzoek met slechts enkele deelnemers werd uitgevoerd en de vergelijkingsperiode ook erg kort was, meent onderzoeksleider Joel Eggebeen van de Wake Forest University in Winston-Salem dat het onderzoek een "belangrijk therapeutisch gevolg" zou moeten hebben. Omdat verminderde prestaties het belangrijkste symptoom zijn van hartfalen. Patiënten hebben te maken met dagelijkse beperkingen. Er zijn geen medicijnen die de prestaties kunnen verbeteren. Alleen duurtraining heeft tot dusver patiënten kunnen helpen. Daarom schrijven de artsen ook: "Onze studie suggereert dat een chronische inname van NO door inname van anorganisch nitraat via de voeding de submaximale blootstellingstolerantie kan verbeteren".

Eerdere studies wijzen in dezelfde richting
Een eerdere studie wees in een vergelijkbare richting. De eenmalige consumptie van bietensap in de placebovergelijking leidde tot een verhoogde stresstolerantie van de patiënten. In het onderzoekswerk was het nitragegehalte echter twee keer zo hoog als dit.

Pillen helpen niet
En een ander was opvallend. Daarentegen werden met organische nitraat geen of zelfs negatieve effecten bereikt. Volgens de wetenschappers zou dit te wijten kunnen zijn aan het feit dat 'er verschillende farmacokinetiek is'. Organisch nitraat leidt snel tot het vrijkomen van grote hoeveelheden NO. "In plaats daarvan zorgt anorganisch nitraat voor een langzamere vorming van NO en dus minder maar aanhoudende vaatverwijding", schrijven de onderzoekers. Bovendien is "de NO-afgifte meer specifiek gericht op hypoxische gebieden".

Maar waarom werkt het bietensap zo goed? De wetenschappers vermoeden dat "na consumptie de systemische vaatweerstand wordt verminderd". Bovendien vermoeden de auteurs van het onderzoek dat de distributie van de bloedstroom en daarmee de bloedstroom naar de spieren wordt bevorderd. De studie moet worden gebruikt om verder en groter onderzoek te doen. Ten slotte 'moet het geheim worden onthuld ten behoeve van de patiënt'. (sb)

Auteur en broninformatie


Video: Symptomen en oplossingen van een hoge bloeddruk en lage bloeddruk (Oktober 2020).