Hoe patiënten met een beroerte weer met mes en vork kunnen eten

Hoe patiënten met een beroerte weer met mes en vork kunnen eten

Poliklinische therapie: hoe patiënten met een beroerte hun aangedane arm kunnen trainen
Jaarlijks krijgen meer dan een kwart miljoen Duitse burgers een beroerte. Patiënten hebben vaak te maken met de gevolgen voor het leven. De functionaliteit van een door een beroerte verlamde arm kan worden verbeterd met een nieuwe poliklinische therapie.

Een beroerte wordt vaak geassocieerd met levenslange gevolgen
Elk jaar krijgen ongeveer 270.000 mensen in Duitsland een beroerte. Volgens de German Stroke Society (DSG) is beroerte de derde belangrijkste doodsoorzaak en de meest voorkomende reden voor handicaps bij volwassenen in Duitsland.Overlevenden hebben vaak te maken met de gevolgen voor het leven. In de afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwe therapieën voor patiënten met een beroerte gepresenteerd die onder andere de spraak na een beroerte kunnen verbeteren. Patiënten met een beroerte worden bijzonder vaak getroffen door eenzijdige verlamming van de arm. Een groep onderzoekers heeft inmiddels gerapporteerd over de verdere ontwikkeling van een speciale therapie die verloren functies kan herstellen.

Poliklinische therapie voor patiënten verder ontwikkeld
Zoals gemeld door de "Informationsdienst Wissenschaft" (idw), een onderzoeksgroep onder leiding van arts Dr. Anne Barzel ontwikkelde het therapieconcept "Constraint-induced motion therapy" (CIMT), ook wel "Taub'sches Training" of "Forced-use Therapy" genoemd, om dit te kunnen bieden aan patiënten met een CVA bij poliklinische therapie. Volgens de informatie ondersteunt CIMT de patiënt bij het overwinnen van het niet gebruiken van de aangedane arm die vaak wordt aangetroffen na een beroerte. Een vergelijkbaar therapieconcept ontbrak tot dusver in de poliklinische zorg. De onderzoeksgroep onder leiding van Dr. Anne Barzel, werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf, heeft daar nu verandering in gebracht.

Eet weer met mes en vork
Thuis CIMT wordt gezegd dat speciaal opgeleide ergo- of fysiotherapeuten, samen met de patiënt, doelen stellen die relevant zijn voor het dagelijks leven voordat ze met de therapie beginnen: bijvoorbeeld eten met een mes en vork, drinken uit een beker met één hand aan het handvat of iets dergelijks. De experts begeleiden het thuisoefenprogramma bij wekelijkse huisbezoeken en kijken samen met de patiënten of de doelen zijn bereikt. Patiënten voltooien de daadwerkelijke training in hun thuisomgeving samen met een zogenaamde niet-professionele oefenbegeleider, zoals familieleden, gedurende twee uur per dag gedurende in totaal 20 dagen.

Bruikbaarheid beperkt door speciale handschoen
Tijdens dagelijkse training en nog eens vier tot zes uur per dag dragen patiënten speciale handschoenen aan hun gezonde armen die hun bruikbaarheid beperken. Dit betekent dat de patiënten de arm die door de beroerte is aangetast meer in het dagelijks leven gebruiken en hen alleen kunnen ondersteunen met de gezonde arm. Volgens de informatie is de therapie geschikt voor patiënten met een beroerte van wie de verlamde arm ten minste gedeeltelijk weer functioneel is en voor wie de beroerte ten minste zes maanden geleden was.

Therapie gecontroleerd op effectiviteit
De effectiviteit van de therapie, waarvan de ontwikkeling werd gefinancierd door de German Stroke Assistance Foundation, werd onderzocht in een onderzoek. Alle patiënten kregen gedurende vier weken effectieve therapie, ofwel thuis-CIMT ofwel normale fysiotherapie of ergotherapie. De studie toonde een verbetering van het armgebruik in beide therapiegroepen. Patiënten in de thuis-CIMT-groep beoordeelden het armgebruik in het dagelijks leven echter significant beter dan patiënten in de controlegroep. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het vakblad "Lancet Neurol". (advertentie)

Auteur en broninformatieVideo: Thora en discipelsch