Studies: TCM-oefeningen houden ons hart gezond

Studies: TCM-oefeningen houden ons hart gezond

Oefeningen van Tai Chi, Qigong en Baduanjin hebben een positief effect op het cardiovasculaire systeem. Een team uit Shanghai heeft dit kunnen aantonen in een meta-analyse.

Met de langzame meditatieve bewegingen van de Chinese oefeningen neemt in de regel noch de hartslag, noch de bloeddruk toe. Daarom werd een positief effect op het cardiovasculaire systeem in de westerse geneeskunde onwaarschijnlijk geacht. De wetenschappers uit Shanghai hebben nu in een meta-analyse kunnen bewijzen dat ze heel gezond zijn voor het cardiovasculaire systeem.

De artsen van de Shanghai Sports University hadden in totaal 35 internationale gerandomiseerde onderzoeken met in totaal 2.249 deelnemers over een periode van vijf jaar beoordeeld. Ze ontdekten dat patiënten met eerdere hart- en vaatziekten hun systolische bloeddruk in rust significant konden verlagen (met meer dan 9,12 mm Hg). De diastolische bloeddruk in rust daalde ook met meer dan 5 mm Hg.Voor deze mate van bloeddrukverlaging hebben andere onderzoeken aangetoond dat het het aantal beroertes en coronaire hartziekten op lange termijn met 41% en 22% kan verminderen.

Het Shanghai-team ontdekte ook dat Tai Chi, Qigong en Baduanjin ook LDL-cholesterol en triglyceriden in geringe mate verlagen en het HDL-cholesterolgehalte verhogen. Traditionele Chinese oefeningen hebben een aanzienlijke invloed gehad op B-natriuretisch peptide (BNP). Dit kan op oudere leeftijd een beschermend effect hebben tegen zwakte van de hartspier. Ook mensen met een depressie lijken baat te hebben bij de langzame oefeningen. De studie vind je hier. (p.m)

Auteur en broninformatie


Video: #7 Opvliegers