Studie: vrouwen zijn veel vaker ziek dan mannen

Studie: vrouwen zijn veel vaker ziek dan mannen

Genderverschillen bij ziekten
Vrouwen en mannen laten een zeer verschillend gezondheidsklachten, die ook tot uiting in het ziekteverzuim dat DAK-Gesundheit heeft onderzocht voor zijn huidige rapport gezondheid. De 'studie toont de grootste genderverschillen bij psychische aandoeningen, kanker en vaatziekten', aldus de DAK.

Er zijn volgens de DAK grote verschillen tussen de seksen van tal van ziekten zoals depressie, kanker of hartaanvallen. Dit heeft ook invloed op het aantal ziektedagen dat de zorgverzekeraar heeft beoordeeld voor haar actuele gezondheidsrapport. 'In 2015 waren vrouwen bijvoorbeeld 14 procent vaker afwezig op het werk dan hun mannelijke collega's', meldt de DAK. Al met al heeft het ziekteverzuimpercentage het hoogste niveau in 16 jaar bereikt, volgens een van de andere belangrijkste resultaten van het nieuwe DAK-gezondheidsrapport.

Eerst werden uitgebreide genderverschillen in ziekteverlof beoordeeld
Voor het huidige rapport, volgens de DAK, "voor het eerst uitvoerig de sekseverschillen in ziekteverlof dagen en hun oorzaken" werden geregistreerd. Het ziekteverzuim van ongeveer 2,7 miljoen werknemers diende als database. Daarnaast heeft het Forsa Instituut namens de DAK een representatieve enquête gehouden onder meer dan 5.000 vrouwen en mannen tussen 18 en 65 jaar. Bij het evalueren van de gegevens werd duidelijk dat de genderspecifieke verschillen significant groter zijn dan eerder werd aangenomen. Het ziekteverzuimpercentage bij vrouwen was 14 procent hoger dan bij mannen. In 2015 waren 44 van de 1.000 vrouwelijke werknemers elke dag met ziekteverlof, vergeleken met 39 van de 1.000 werkende mannen.

Verschil groter dan verwacht
Verder blijkt uit de cijfers in het huidige gezondheidsrapport dat vrouwen minder ziektedagen misten, maar veel vaker met ziekteverlof. De vrouwen hadden in totaal 134,4 ziektegevallen per 100 verzekerden, terwijl de mannen 115,8 ziektegevallen per 100 verzekerden hadden. "Ons rapport laat zien dat het veel geciteerde kleine verschil tussen vrouwen en mannen veel groter is dan verwacht", benadrukt Herbert Rebscher, CEO van DAK-Gesundheit. De resultaten van het rapport maken heel precies duidelijk "waar de beïnvloedende factoren liggen bij ziekteverlof en hoe hoog het respectieve aandeel werkelijk is voor de seksen".

Mannen lijden steeds vaker aan hart- en vaatziekten
Het gezondheidsrapport laat ook zien dat "mannen in alle leeftijdsgroepen veel vaker afwezig waren vanwege hart- en vaatziekten dan vrouwen (+ 65 procent meer dagen afwezig)", aldus de DAK. Bijna een op de tien mannen tussen de 45 en 64 jaar lijdt aan coronaire hartziekte. Ook mannen liepen ver voor op vrouwen wat betreft ziekteverzuim door blessures. Ze vertoonden bijna tweemaal zoveel afwezigheden (48 procent meer) dan het vrouwelijke geslacht. De auteurs van het rapport schrijven dit toe aan de hogere risicotolerantie en andere beroepsactiviteiten.

Vrouwen steeds vaker met psychische problemen
In het geval van een psychische aandoening, maar vrouwen werden significant beïnvloed. Ze waren afwezig veel vaker als gevolg van psychische aandoeningen dan mannen (67 procent meer ziekteverzuim onder vrouwen). Vooral depressie treft meer vrouwen. Ook om deze reden is het voorschrijven van psychotrope geneesmiddelen voor hen veel hoger. Volgens de DAK kreeg vorig jaar elke elfde vrouw een recept voor antidepressiva, terwijl dit alleen voor elke twintigste man gold.

Vrouwen zijn significant langer afwezig van kanker
Het meest in het oog springend was volgens de DAK het geslachtsverschil in termen van ziekteverzuim door kanker. Hier zouden vrouwen 74 procent meer vrije dagen hebben getoond dan mannen. Hoewel het risico op het ontwikkelen van kanker is ongeveer hetzelfde voor vrouwen en mannen in het algemeen, de kanker meestal alleen bij mannen op latere leeftijd - vanaf ongeveer 60 jaar. Storingen in levensduur kan daarom alleen worden bepaald beperkt. Borstkanker is echter de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen en deze kan vaak op jongere leeftijd, dus op het werk, worden opgespoord.

Volgens de DAK heeft de baan ook een grote impact op hoe vaak vrouwen en mannen zich ziek melden. In veel sectoren vertonen vrouwen meer ziekteverlof. Deze omvatten bijvoorbeeld openbaar bestuur en gezondheidszorg. Over het algemeen hadden mannen in zeer weinig bedrijfstakken alleen hogere verzuimcijfers dan vrouwen, meldt de DAK. Dit geldt bijvoorbeeld voor de tuinbouw en de natuurwetenschappen, waar mannen meer vrije dagen hebben dan vrouwen.

Verschillende manieren om met ziekten om te gaan
In het huidige gezondheidsrapport viel ook de genderspecifieke omgang met ziekten op. Zo bezochten de mannen in 2015 gemiddeld slechts 4,2 keer een arts, terwijl werkende vrouwen gemiddeld zeven keer per jaar naar de dokter gingen. "Zelfs als je ze zonder screening en zwangerschap-gerelateerde behandelingen, is het duidelijk dat vrouwen vaker werden behandeld," meldt de DAK. De resultaten van het huidige rapport zijn een belangrijke bouwsteen voor gendergevoelig gezondheidsonderzoek, benadrukt Petra Kolip, hoogleraar Preventie en gezondheidsbevordering aan de Faculteit der Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Bielefeld, in het DAK-persbericht. "Deze zeer specifieke gegevens uit het DAK-rapport zijn nuttig, om zo nauwkeurig mogelijke maatregelen te kunnen afleiden ”, vervolgt Kolip. (fp)

Auteur en broninformatie


Video: Nederland en slavenhandel: een ontnuchterende analyse in een verhit debat. In gesprek met Piet Emmer