Ziektekostenverzekeringen betalen niet voor vervanging van een vrouwelijke borst die is geërfd vanwege de erfenis

Ziektekostenverzekeringen betalen niet voor vervanging van een vrouwelijke borst die is geërfd vanwege de erfenis

BSG: ontbrekend borstsysteem "geen ziekte waarvoor behandeling nodig is"
Kassel (jur). Dit geldt ook als dit het gevolg is van een erfelijke ziekte, die op dinsdag 8 maart 2016 door de Federale Sociale Rechtbank (BSG) te Kassel is geregeld (dossiernummer: B 1 KR 35/15 R). Het ontbrekende borstsysteem is "op zich geen ziekte die behandeling behoeft".

De BSG wees dus een 31-jarige vrouw uit Saksen-Anhalt af. Ze lijdt aan het Camurati-Engelmann-syndroom, een erfelijke botziekte. Dit leidde tot een vertraging in de puberteit, daarom ontwikkelde zich geen vrouwelijke borst. Het gebruik van hormoonpreparaten was ook niet succesvol.

De vrouw vroeg bij haar zorgverzekeraar, AOK Sachsen-Anhalt, om haar een kunstmatige borst te geven. De zorgverzekeraar weigerde. Er is geen ziekte die behandeling behoeft.

De BSG volgde dat. Het creëren van een kunstmatige borst verandert de erfelijke ziekte niet en kan de aanvrager geen borstvoeding geven. Dat de borst ontbreekt, is geen ziekte, maar heeft alleen invloed op het uiterlijk van de vrouw.

Correctie van een afwijking van het normale lichaam hoeft alleen door de zorgverzekeraar te worden vergoed als dit leidt tot functiestoornissen of ernstige misvorming. Functionele beperkingen waren hier niet aanwezig. Een verminking moet zo ernstig zijn dat ze 'in het oog springt' en 'leidt tot de fixatie van andermans belangen'. Dit is hier ook niet het geval.

Ook de vraag naar gelijke behandeling met borstkankerpatiënten en transseksuelen was niet succesvol. Als een of beide borsten van een borstkankerpatiënt moesten worden verwijderd, is de volgende stap om de vorige aandoening zo veel mogelijk te herstellen. Hier wilde verzoekster echter "een nieuwe toestand".

Transseksuelen komen mogelijk in aanmerking voor borstoperaties als hormoonbehandelingen niet succesvol zijn. Dit maakt echter deel uit van een alomvattende algehele behandeling en ook van een moeilijk psychologisch proces. Verzoekster heeft echter geen vergelijkbare psychologische problemen gevonden. (mwo / fle)

Auteur en broninformatieVideo: Tieten voelen met Zimra Geurts