OLG Hamm: Bij blindheid is armfixatie vereist

OLG Hamm: Bij blindheid is armfixatie vereist

Hamm (jur). Als een patiënt blind is, kan het nodig zijn om de dialyse-naald te repareren om een ​​levensbedreigende verandering in de positie van de naald te voorkomen, besliste het Higher Regional Court (OLG) Hamm in een arrest dat op woensdag 2 maart 2016 is aangekondigd (dossiernummer: 26 U 18/15 ). Daarna moeten routinematige behandelingsprocedures altijd worden afgestemd op de betreffende patiënt.

Concreet ging het om een ​​67-jarige patiënt uit Arnsberg die driemaal per week dialyse moest ondergaan in een nefrologische praktijk in het Sauerland. Als gevolg van zijn diabetes was de man blind. Ondanks zijn blindheid werd de man net zo routinematig behandeld als andere dialysepatiënten.

In juni 2014 deed zich een fatale fout voor. Een dialysenaald die aan de linker bovenarm is bevestigd, is losgeraakt, wat ernstige bloedingen veroorzaakt. De patiënt werd nog gereanimeerd, maar stierf de volgende dag in het ziekenhuis.

De vrouw van de man klaagde dat haar man, ondanks zijn gezondheidsbeperkingen, niet goed werd gecontroleerd en te laat een spoedbehandeling kreeg. Voor de erfgenamen, inclusief haar drie kinderen, eiste zij schadevergoeding en vergoeding voor pijn en lijden van 5.000 euro.

In zijn arrest van 16 februari 2016 was de Hogere Regionale Rechtbank het grotendeels met verzoeker eens. De gedaagde artsen waren verplicht een vergoeding te betalen voor pijn en lijden van 5.000 euro en begrafeniskosten van circa 2.700 euro.

De arm van de patiënt had vanwege zijn blindheid gefixeerd moeten zijn om te voorkomen dat de dialysenaald vanaf het begin wegglijdt. Omdat de positie van een goed bevestigde naald in zeldzame gevallen levensbedreigend kan zijn, bijvoorbeeld wanneer de patiënt beweegt. Als er dan een naald afglijdt, kan de patiënt binnen enkele minuten bloeden.

In het specifieke geval verloor de patiënt binnen drie minuten een liter bloed. Omdat hij blind was, kon hij echter niet op tijd alarm slaan. De dialysepraktijk had daarom de arm als een bijzondere maatregel moeten vastzetten om te voorkomen dat de naald wegglijdt.

De OLG Hamm benadrukte echter dat permanente bewaking in het algemeen niet vereist is in het geval van beperkte patiënten. Volgens deskundigen volstaat een uurmonitoring meestal, maar soms ook vaker bij patiënten met circulatoire instabiliteit.

Het feit dat de fixatie niet tegen de wil van een patiënt kon plaatsvinden, sluit de verplichting tot het betalen van een vergoeding niet uit. Bij blinde patiënten is het volgens de OLG absoluut noodzakelijk om voor aanvang van de behandeling te informeren over de benodigde fixatie. (vlucht / mwo)

Auteur en broninformatieVideo: Hedda wordt blind én doof - GALILEO