BGH: Cijfers in de internet-evaluatieportalen van artsen vereisen mogelijk ondersteunende documenten

BGH: Cijfers in de internet-evaluatieportalen van artsen vereisen mogelijk ondersteunende documenten

BGH handhaaft echter het principe van anonimiteit van gebruikers
(jur). De beheerders van een evaluatieportaal op internet moeten een klacht nauwkeurig onderzoeken. Het Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe (Az.: VI ZR 34/15) heeft op dinsdag 1 maart 2016 beslist om de beoordelaar te vragen een nauwkeurige verklaring af te leggen en alle bewijsstukken te sturen. De rechters van Karlsruhe raakten echter niet het principe van anonimiteit. Bovendien mogen inspectieverplichtingen de werking van een evaluatieportaal niet onnodig bemoeilijken.

In het geval van een geschil heeft een tandarts het doktersbeoordelingsportaal jameda.de aangeklaagd. Daar kunnen patiënten een arts zoeken en hun bezoek aan de praktijk beoordelen op gebieden als "behandeling" en "vertrouwensrelatie" met een schoolcijfer.

De tandarts had van één gebruiker een totaalscore van 4,8 gekregen. Hij vermoedt dat de beoordelaar niet door hem had kunnen worden behandeld. Op klacht van de tandarts schrapte Jameda aanvankelijk de beoordeling. De platformexploitant heeft de klacht voor commentaar naar de gebruiker gestuurd. Na zijn antwoord werd de evaluatie stopgezet.

De tandarts diende vervolgens een klacht in voor een voorlopige voorziening en vroeg hoe de beslissing was genomen.

De BGH had al verschillende keren besloten portalen te beoordelen. Daarna kunnen artsen niet worden verwijderd uit het portaal, maar moeten ze de beoordelingen accepteren (oordeel en JurAgentur-aankondiging van 23 september 2014, ref.: VI ZR 358/13). De BGH benadrukte ook het wettelijk verankerde principe van anonimiteit (oordeel en kennisgeving van de JurAgentur van 1 juli 2014, ref.: VI ZR 345/13). De platformoperators hoeven de commentaren en beoordelingen niet vooraf te controleren; het is voldoende als u klachten onderzoekt en indien nodig de beoordeling verwijdert (oordeel en JurAgentur-kennisgeving van 19 maart 2015, dossiernummer: I ZR 94/13). Evenzo heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) in Straatsburg onlangs de nadruk gelegd op de vrijheid van meningsuiting op internet (arrest en JurAgentur-rapport van 2 februari 2016, ref.: 22947/13).

De BGH hield zich nu aan deze principes in haar nieuwe oordeel. Voor het eerst specificeerde hij echter hoe de inspectieverplichtingen van de portaalbeheerders eruit zouden moeten zien. "In dit geval hoeft een dienstverlener niet te worden onderworpen aan een controleverplichting die zijn bedrijfsmodel in gevaar zou brengen of zijn werk onevenredig moeilijk zou maken", benadrukten de rechters van Karlsruhe.

Aan de andere kant maakt de anonimiteit van de beoordelingsportalen valse beschuldigingen of andere schendingen van persoonlijke rechten bijzonder gemakkelijk. Zonder de portaalexploitanten zouden de getroffenen, de hier getroffen artsen, de anonieme claims niet kunnen aanpakken.

In dit conflictgebied kan de portaalbeheerder de anonimiteit van zijn gebruikers beschermen. Hij moet de klachten echter nauwkeurig onderzoeken en de gebruiker om commentaar vragen. In het geval van de arts moet hij zijn bezoek aan de praktijk nauwkeurig beschrijven. Voor zover mogelijk moet hij ook documenten overleggen "zoals bonusboekjes, recepten of ander bewijsmateriaal" die zijn bezoek aan de praktijk bewijzen.

Voor zover de anonimiteit bewaard kan blijven, moet het evaluatieportaal dergelijke documenten - mogelijk met zwartmaking - aan de arts doorgeven, besloot de BGH.

In een verklaring benadrukte Jameda dat anonieme doktersbeoordelingen "meer transparantie over de medische kwaliteit" opleverden en het daardoor gemakkelijker maakten voor patiënten om een ​​arts te kiezen. Kritieke beoordelingen kunnen echter alleen online blijven als de gebruikers meewerken en reageren op vragen. Zonder toestemming van de patiënt zou Jameda geen documenten aan de dokter doorgeven, legde de portaaloperator in München uit. (mwo / fle)

Auteur en broninformatieVideo: VRIENDENLOTERIJ. Ons voetbal: Syrische vluchteling Mo vindt nieuw thuis bij Sparta