Huidige studie: obesitas beïnvloedt het geheugen

Huidige studie: obesitas beïnvloedt het geheugen

Associatie tussen hoge BMI en gevonden geheugenstoornissen
Obesitas is een probleem dat tegenwoordig steeds meer mensen treft. Veel mensen eten te ongezond en bewegen te weinig. De gevolgen hiervan zijn dat we steeds zwaarder kunnen worden en uiteindelijk zwaarlijvig kunnen worden. Obesitas heeft een grote invloed op onze gezondheid en obesitas kan veel complicaties en ernstige fysieke problemen veroorzaken. Onderzoekers hebben nu ontdekt dat obesitas zelfs een negatieve invloed lijkt te hebben op ons geheugen.

Obesitas heeft negatieve gevolgen voor de lichamelijke gezondheid en het algemeen welzijn. Deze stoornissen zijn al jaren bekend. In een nieuwe studie ontdekten wetenschappers van de Universiteit van Cambridge nu echter dat obesitas niet alleen ons lichaam aantast. Onze hersenen worden ook beïnvloed door de ziekte. Obesitas kan leiden tot een slechter episodisch geheugen. De experts publiceerden hun studie in het tijdschrift "Journal of Experimental Psychology".

Obesitas verstoort bepaalde cognitieve taken
Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge hebben een verband gevonden tussen overgewicht en een slecht geheugen. Een hoge body mass index (BMI) bij jongvolwassenen kan ertoe leiden dat bepaalde cognitieve taken worden verstoord, aldus de artsen. Dit maakt het voor de getroffenen moeilijker om gebeurtenissen uit het verleden te onthouden. In hun onderzoek onderzochten de wetenschappers vijftig onderwerpen. Alle proefpersonen waren tussen 18 en 35 jaar oud en hadden een body mass index van 18 tot 51. Een BMI in het bereik van 18-25 wordt als gezond beschouwd, met een BMI van 25 tot 30 hebben we overgewicht, een BMI boven de 30 wordt als zwaarlijvig beschouwd, leggen de onderzoekers uit. Het geheugen van de deelnemers werd getest door middel van een "speurtocht". Bij deze taak werd de proefpersonen gevraagd bepaalde objecten te verbergen in een computersimulatie. Vervolgens werd aan de proefpersonen gevraagd welke objecten ze verborgen hadden en waar ze die verborgen hadden. Het bleek dat mensen met een hogere body mass index over het algemeen een slechter geheugen hadden, leggen de experts uit.

Mensen eten meer als ze worden afgeleid door televisie of werk
Obesitas en obesitas zijn een snel groeiend probleem in onze tijd. Volgens de laatste statistieken van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hadden in 2014 meer dan 1,9 miljard volwassenen overgewicht. Ongeveer 600 miljoen van deze mensen waren zwaarlijvig. Over het geheel genomen is het aantal mensen met obesitas sinds 1980 verdubbeld en zal het de komende decennia naar verwachting sterk blijven stijgen, vermoeden de artsen. We moeten begrijpen wat onze consumptie beïnvloedt en hoe we instinctief onze voeding kunnen reguleren. Dit is de enige manier om te voorkomen dat obesitas zich verder verspreidt, zegt dr. Lucy Cheke van de University of Cambridge. Over het algemeen eten we meer als we worden afgeleid door televisie of ons werk. Dan zijn er ook mensen die veel eten als ze verdrietig zijn, legt de expert uit.

Episodisch geheugen kan onze honger beïnvloeden
Obesitas treft vooral de hippocampus. Dit hersengebied verbindt geheugen en leren. De afdeling is ook verantwoordelijk voor onze besluitvorming, het oplossen van problemen en het ontwerpen van emoties, leggen de wetenschappers uit. Als mensen slechtere herinneringen hebben, vergeten ze vaker een maaltijd. Om deze reden eten zulke mensen meer en worden ze steeds zwaarder, zeggen de experts. Episodisch geheugen is bijzonder belangrijk, het stelt ons in staat gebeurtenissen uit ons verleden opnieuw te beleven. Het kan een groot verschil maken hoe levendig we ons onze laatste maaltijd herinneren. Als we ons bijvoorbeeld onze lunch vandaag herinneren, heeft dat invloed op onze latere honger. Het is dus mogelijk dat ons geheugen ons ervan weerhoudt om tussendoor naar een chocoladereep te reiken, legt Dr. Cheke.

Zwaarlijvige mensen kunnen zich minder details uit het verleden herinneren
We zeggen niet dat alle mensen met overgewicht vergeetachtiger zijn. Maar als deze resultaten over het geheugen kunnen worden gegeneraliseerd, kunnen mensen met overgewicht mogelijk de details van gebeurtenissen uit het verleden minder goed onthouden, leggen de artsen uit. Dit kan bijvoorbeeld uw eerdere maaltijden zijn. Overgewicht kan het dus steeds moeilijker maken om te onthouden wat en hoeveel we aten. Hierdoor is de kans groter dat ze te veel eten. De onderzoekers vermoeden dat een beter begrip van de oorzaken van obesitas het probleem kan helpen oplossen. Dit zou een groot verschil maken voor onze fysieke en mentale gezondheid en dit zou een positief effect hebben op ons algehele welzijn, zeggen de experts. (net zo)

Auteur en broninformatieVideo: Pano - Obesitas