Nieuws

Herziene S3-richtlijn over depressie om de therapie te verbeteren


S3-richtlijn herzien: Betere behandeling van depressie
Ongeveer een op de acht volwassenen krijgt in de loop van zijn leven een depressieve stoornis. Depressie is al lang een wijdverbreide ziekte. Binnen een jaar worden alleen al in dit land meer dan zes miljoen mensen getroffen. De herziene S3-richtlijn zou moeten helpen om de therapie verder te verbeteren.

Depressie is al lang een veel voorkomende ziekte
Depressie is wereldwijd al lang een veel voorkomende ziekte. Alleen al in Duitsland worden binnen een jaar tijd ongeveer 6,2 miljoen mensen getroffen, meldt de "Deutsche Ärzteblatt" op haar website. "Ondanks het grote belang van de ziekte, ook met betrekking tot ziekteverzuim en vervroegd pensioen, zijn er grote tekortkomingen in de zorg voor mensen met een depressie", zegt Iris Hauth, voorzitter van de Duitse Vereniging voor Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatiek en Neurologie (DGPPN) bij de Presentatie van de herziene S3-richtlijn en gelijktijdige nationale zorgrichtlijn "Unipolaire depressie" in Berlijn. Verwijzend naar de gezondheidsfeitencontrole door de Bertelsmann Stiftung, benadrukte de expert: “De behandelingsmogelijkheden voor mensen met een depressie zijn de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Toch krijgt driekwart van de mensen met een zware depressie geen behandeling volgens de richtlijnen; een vijfde krijgt zelfs helemaal geen behandeling. '

Aanvoer tekorten verminderen
DGPPN heeft de S3-richtlijn en de Nationale Zorgrichtlijn (NVL) samen met 30 gespecialiseerde verenigingen, verenigingen en organisaties uitgebreid herzien en uitgebreid om tekorten in de zorg te verminderen en de kennis over de oorzaken, diagnose en therapie van depressie te verbeteren. De nieuwe richtlijn, die de oude uit 2009 vervangt, is gericht op alle beroepsgroepen die poliklinische en intramurale patiënten behandelen met unipolaire depressie. "De herziening houdt rekening met wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen", zegt Frank Schneider van het Universitair Ziekenhuis Aken. De richtlijn geeft innovaties weer in farmacotherapie en psychotherapeutische procedures. "Zo richt de nieuwe richtlijn zich specifiek op de behoeften van oudere patiënten en de behandeling van somatische en psychologische comorbiditeit", benadrukt Schneider. 'Farmacotherapie en psychotherapie worden in principe niet tegen elkaar uitgespeeld.'

Talrijke innovaties in de behandelrichtlijnen
"Voor acute matige tot ernstige depressie raden we altijd een combinatie van psychotherapie en farmacotherapie aan", zegt Martin Harter, directeur van het instituut en polikliniek voor medische psychologie, centrum voor psychosociale geneeskunde, Universitaire Kliniek Hamburg -Eppendorf. Nieuw in de richtlijn is onder meer de presentatie van laagdrempelige basispsychosociale interventies die psychiaters, huisartsen en psychotherapeuten al voor specifieke behandelingen kunnen gebruiken, evenals de presentatie van wetenschappelijk bewijs en aanbevelingen over fysieke training en sport. In onderzoek concludeerden wetenschappers dat lichaamsbeweging op een vergelijkbare manier werkt als antidepressiva. Daarnaast is voor het eerst een hoofdstuk over het omgaan met patiënten met een migratieachtergrond geïntegreerd, wat zeker bijzonder nuttig is omdat migranten veel vaker geestesziek zijn. Nadat onlangs werd gemeld dat depressie 42 procent van de zwangere vrouwen treft, moet ook worden benadrukt dat de richtlijnen ook het onderwerp van de behandeling van vrouwen in de peripartumperiode vernieuwden.

Korte versie voor de getroffenen en hun familieleden
"Vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met depressie - en de getroffenen - beoordeelden systematisch de literatuur in een zeer complex proces, bekeken deze kritisch en wogen vervolgens samen welke behandelingen in welke situatie min of meer veelbelovend waren", legt Corinna Schäfer vom uit. Medisch centrum voor kwaliteit in de geneeskunde. De lange versie van de herziene S3-richtlijn en de landelijke zorgrichtlijn “Unipolaire depressie” is al online beschikbaar. De komende maanden zullen de korte versie en de patiëntrichtlijnen speciaal ontwikkeld voor getroffenen en hun naasten worden afgerond. (advertentie)

Auteur en broninformatie


Video: Verschillende soorten depressie behandeling bij Mentaal Beter (November 2020).