Te veel zout beschadigt ons immuunsysteem

Te veel zout beschadigt ons immuunsysteem

Een hoog zoutverbruik kan een slechte wondgenezing bevorderen
Als u graag zout eet, kunt u uw gezondheid schaden. Omdat, volgens een groep Berlijnse onderzoekers, een hoge zoutconsumptie een negatieve invloed kan hebben op de afweer van het lichaam en dus b.v. leiden tot langzame wondgenezing. Volgens de wetenschappers in het Journal of Clinical Investigation (JCI) zou te veel zout in de voeding een bepaalde groep fagocyten van het immuunsysteem verzwakken.

Verhoogd risico op hart- en vaatziekten
Zout is een essentieel mineraal voor het lichaam. Maar als u er te veel van binnenkrijgt, riskeert u gezondheidsschade zoals Hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten zoals een hartaanval of beroerte.

Maar dat is natuurlijk niet alles. Want zoals gemeld door het Max Delbrück Centrum voor Moleculaire Geneeskunde in de Helmholtz Association (MDC), heeft een team van Berlijnse wetenschappers nu kunnen aantonen dat te veel zout ook het immuunsysteem aantast. Dienovereenkomstig heeft Dr. Katrina Binger, Matthias Gebhardt en prof. Dominik Müller van het Experimental Clinical Research Center (ECRC) hebben met succes aangetoond dat een verhoogde zoutconsumptie bij knaagdieren resulteerde in een tragere wondgenezing. De ECRC is een gezamenlijke instelling van MDC en Charité-Universitätsmedizin Berlin.

Grote hoeveelheden zout beschadigen bepaalde vormen van fagocyten
Zoals de MDC meldt, is het al enkele jaren bekend dat een te hoog zoutgehalte in de voeding het immuunsysteem op verschillende manieren kan aantasten. De Berlijnse onderzoekers hadden in hun recent gepubliceerde onderzoek echter aangetoond dat een bepaalde groep van zogenaamde "macrofagen" zou worden verzwakt. Deze maken deel uit van het immuunsysteem als grote, mobiele "fagocyten" en zijn onder meer verantwoordelijk voor het bestrijden van ontstekingen in het lichaam. In het bijzonder waren de immuuncellen type 2-macrofagen die worden gestimuleerd door de boodschappersubstanties van het immuunsysteem (IL-4 en IL-13), vervolgde het rapport. De onderzoekers vermoeden daarom dat de vertraagde wondgenezing bij knaagdieren ook te wijten is aan de zoutgerelateerde verzwakking van de speciale fagocyten.

Onlangs ontdekte een team van onderzoekers onder leiding van professor Jens Titze van de Vanderbilt University in Nashville (Tennessee) samen met de Berlijnse wetenschappers een nieuw zoutreservoir in het lichaam, meldt de MDC. Aangetoond is dat overtollig zout niet in het bloed wordt afgezet, maar in de ruimtes tussen de huid en spiercellen. Op basis van deze bevindingen konden de drie MDC-wetenschappers eindelijk duidelijk maken hoe de macrofaagactiviteit wordt verzwakt door natriumchloride.

Al in 2013 de eerste bevindingen over het verband tussen zout en het immuunsysteem
Prof. Dominik Müller van de ECRC ontdekte in 2013 samen met andere wetenschappers een ander effect van zout op het immuunsysteem in een onderzoek. Destijds, zoals de MDC meldt, kon worden aangetoond dat te veel zout de ontwikkeling van auto-immuunziekten bevordert. Omdat een hoge zoutconsumptie het aantal agressieve "Th17-helpercellen" zou verhogen, die geassocieerd zijn met de ontwikkeling van chronische ontstekingen en auto-immuunziekten.

Een andere studie levert schijnbaar tegenstrijdige resultaten op
Dit voorjaar hebben de Berlijnse onderzoekers Müller, Binger en Gebhardt volgens het rapport, samen met prof. Jens Titze en andere collega's, aangetoond dat zout in grote hoeveelheden zelfs het immuunsysteem stimuleert bij knaagdieren en mensen, en bij bacteriële infecties de huid kan snel genezen. Omdat het zout in de huid wordt afgezet en bij een bacteriële huidinfectie leidt tot een activering van de macrofagen van type 1 - en dus tot een verhoogde afgifte van bacteriedodende stoffen, aldus de onderzoekers in het tijdschrift "Cell Metabolism".

Verdere studies zouden een toenemend aantal auto-immuunziekten kunnen verklaren
Desalniettemin mag volgens Prof. Müller niet worden begonnen met het verhogen van het zoutverbruik omdat "de risico's opwegen tegen de voordelen", waarschuwt de deskundige. De ogenschijnlijk tegenstrijdige bevindingen mogen daarom niet verkeerd worden geïnterpreteerd. Omdat 'deze zogenaamd tegenstrijdige bevindingen erop wijzen dat de macrofagen zich heel anders kunnen aanpassen aan een omgeving die verandert als gevolg van een verhoogd zoutgehalte in het lichaam', vervolgt Müller.

"Over het algemeen veronderstellen we dat het hele evenwicht tussen de effector en de regulerende armen van het immuunsysteem wordt verstoord door zout", schrijven de onderzoekers in het "Journal of Clinical Investigation". Daarom zijn verdere studies over dit onderwerp essentieel "om de toegenomen incidentie van ontstekingsziekten en auto-immuunziekten in westerse samenlevingen te begrijpen", vatten de wetenschappers samen. (Nee)

Auteur en broninformatieVideo: The Immune System Explained I Bacteria Infection