Standaard eis niveau 3 moet worden opgeheven

Standaard eis niveau 3 moet worden opgeheven

Het standaard vereiste niveau 3 moet nu worden opgeheven: druk van het publiek, de getroffenen en de getroffen organisaties en de LINKS werkt in het voordeel van de getroffenen in SGB XII
20.03.2015

Onder druk van het publiek, de betrokkenen en de betrokken organisaties onderwerpt het federale ministerie van Arbeid en Sociale Zaken zich nu aan het besluit van de federale sociale rechtbank met betrekking tot het niveau 3 van de vereisten voor uitkeringen in het Twaalfde Boek van het sociaal wetboek: "Minister van Sociale Zaken Nahles belooft nu een nieuwe wettelijke regeling voor 2016 ook al worden de Hartz IV-tarieven opnieuw gemeten. Totdat ze van kracht worden, dat wil zeggen waarschijnlijk begin 2017, zou er nu een overgangsregeling moeten gelden, volgens welke hetzelfde niveau van uitkeringen wordt betaald op niveau III als op niveau I. "

De federale regering had eerder geweigerd de standaarduitkeringen aan te passen. De getroffenen hebben in de regel 80 euro minder recht dan de ontvangers van SGB II (ALG II). (sb, pm)

Afbeelding: Gerd Altmann / pixelio.de

Auteur en broninformatie


Video: The Howling Mines. Critical Role. Campaign 2, Episode 6