Gebrek aan ondersteuning voor behandelingsfouten

Gebrek aan ondersteuning voor behandelingsfouten

Slechte prestaties van veel zorgverzekeraars bij het testen van het consumentencentrum in Noordrijn-Westfalen

Behandelingsfouten hebben vaak ernstige gevolgen voor de getroffenen en eindigen vaak in een juridisch geschil waarin de vraag naar mogelijke schadeclaims door de patiënt moet worden opgehelderd. "Na een fout in de behandeling moeten de zorgverzekeraars patiënten adviseren en de verzekerde ondersteunen bij het indienen van hun schadeclaim", meldt het Consumentenadviescentrum Noordrijn-Westfalen. Uit een recent onderzoek onder 50 wettelijke zorgverzekeraars (72 werden geïnterviewd, 50 beantwoord) bleek echter dat de ondersteuning vaak niet voldoet aan de eisen van de getroffenen.

De voorwaarde voor de wettelijk geboden ondersteuning voor de getroffenen na een behandelingsfout is "dat de fout is opgetreden tijdens een uitkering van de ziektekostenverzekering en nog niet is verlopen", aldus het consumentencentrum. De focus ligt meestal op compensatie. Hier kunnen de zorgverzekeraars helpen bij de medische beoordeling van het verloop van de behandeling en een medisch rapport laten opvragen bij de Medische Dienst van de Ziekenfondsen (MDK), meldt het Consumentenadviescentrum. De meeste mensen die op zoek waren naar advies, wisten echter niet eens dat ze contact konden opnemen met hun zorgverzekeraar.

Slechts enkele zorgverzekeraars verstrekken informatie via een directe brief In het onderzoek van het Consumentenadviescentrum gaven alle zorgverzekeraars aan de verzekerde te ondersteunen indien zij een behandelfout vermoedden. Maar slechts vier procent informeert hun leden rechtstreeks met een begeleidende brief, volgens critici van de consumentenbescherming. Op deze manier zijn veel van de getroffenen zich niet bewust van het aanbod van hulp. 78 procent van de ondervraagde zorgverzekeraars gaf aan dat de verzekerde op de hoogte was van de mogelijkheden op hun website en 60 procent van de zorgverzekeraars zou artikelen publiceren in hun ledenmagazine. Dit is echter niet voldoende om alle betrokkenen te bereiken.

Steun van veel zorgverzekeraars vrij laag Inhoudelijk vertoonde het aanbod van de zorgverzekeraars soms grote tekorten, aldus de kritiek van het Consumentenadviescentrum Noordrijn-Westfalen. Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen bieden de getroffenen over het algemeen "algemene informatie over hun rechten, de ondersteuningsmogelijkheden die de ziektekostenverzekeraar biedt en de noodzakelijke maatregelen in geval van een vermoeden van medische wanpraktijken". Bovendien doet volgens de voorstanders van de consument slechts driekwart van de zorgverzekeraars 'altijd eigen onderzoek door gebruik te maken van documenten binnen het ziekenfonds (74 procent) en / of op te vragen bij artsen en ziekenhuizen (74 procent)'. 70 procent van de zorgverzekeraars staat altijd aan. De andere verzekeringsmaatschappijen overleggen vaak niet met de MDK "zelfs als er aanwijzingen zijn voor een behandelingsfout", aldus het consumentencentrum.

Verbetering van de hulp die nodig is na een behandelingsfout Behandelingsfouten kunnen bijvoorbeeld optreden als een therapeutische interventie niet voldoet aan de specialistische standaard. "Maar een gebrek aan informatie of ontbrekende diagnostische stappen kunnen ook een behandelingsfout zijn", legt het consumentenadviescentrum uit. De wetswijziging van februari 2013 was bedoeld om de moeilijke situatie van de betrokkenen in het algemeen aanzienlijk te verbeteren. Dit zou echter niet mogelijk zijn met het huidige informatiebeleid van de zorgverzekeraars, volgens de beschuldiging van de consumentenbescherming. Daarnaast was het van belang dat "de zorgverzekeraars op verzoek de verzekerde kunnen bijstaan ​​bij het ophelderen van de zaak totdat het vermoeden is weggenomen of een deskundig oordeel (van de MDK) is afgegeven", meldt het Consumentenadviescentrum Noordrijn-Westfalen. Bovendien moeten de zorgverzekeraars de resultaten op een begrijpelijke manier uitleggen aan degenen die advies zoeken, niet alleen schriftelijk, maar ook in een gesprek, aldus consumentenadvocaten. Tot dusver was dit voor iedere derde zorgverzekeraar een vanzelfsprekendheid. (Fp)

Afbeelding: Janusz Klosowski / pixelio.de

Auteur en broninformatieVideo: De Stiltebehandeling door de Narcist.