Leer om remmingen en blokkades te overwinnen

Leer om remmingen en blokkades te overwinnen

Remmingen en blokkades zijn zeer restrictief in het dagelijks leven

Als we niet over onze schaduwen durven te springen, zijn remmingen of blokkades meestal de oorzaak van veel gemiste kansen. Achteraf zijn veel mensen geïrriteerd dat ze niet moediger zijn geweest en zichzelf hebben overwonnen. Dit geldt zowel voor het aanspreken van een aantrekkelijke vrouw als voor het aanvragen van promotie bij de manager. Talloze excuses, zoals 'ik wil mezelf niet in verlegenheid brengen', 'het is beschamend' of 'ik kan het niet', achtervolgen ons hoofd, wat ons belet een vrij en zelfbepaald leven te leiden. Het persbureau "dpa" sprak met experts over hoe remmingen en blokkades kunnen worden overwonnen.

Remmingen en blokkades verhinderen een vrij en zelfbepaald leven "Remmingen hebben een effect op ontwikkeling", legt Nikolaus B. Enkelmann, motiverende coach en boekauteur, uit aan het persbureau. Meestal voorkomen minderwaardigheidscomplexen dat we een nieuwe sport proberen, een aantrekkelijke vrouw of een knappe man aanspreken of vragen om loonsverhoging Veel mensen durven gewoon niet omdat ze bang zijn zichzelf in verlegenheid te brengen en gemarginaliseerd te worden.

Enkelmann adviseert iedereen met minderwaardigheidscomplexen om te proberen erachter te komen waarop ze zijn gebaseerd. Omdat angsten en remmingen je op de cruciale momenten keer op keer blokkeren, raken veel getroffen mensen achteraf geïrriteerd en betreuren het dat ze niet moediger waren. Als je je remmingen en blokkades wilt verwijderen, kun je niet voorkomen dat je ze tot op de bodem uitzoekt. Door na te denken over mogelijke triggers zoals angst voor schaamte en de oorzaken ervan, kunnen denken en handelen worden veranderd. Als dit lukt, is een vrij en zelfbepaald leven mogelijk.

Een gebrek aan zelfvertrouwen vormt vaak de basis van remmingen en blokkades 'Blokkades hebben redenen', zegt afgestudeerd psycholoog Lutz Hertel, voorzitter van de Duitse Wellnessvereniging, tegen het persbureau. 'Er is op een gegeven moment iets gebeurd dat mensen niet meer vrij zijn.' Meestal komt dit door de angst om te falen, fouten te maken of jezelf in verlegenheid te brengen. 'Je zou veel vrijer zijn als je niet bang hoefde te zijn dat anderen over je zouden praten of zich zouden afwenden', zegt Hertel. Met deze angsten kom je al snel in een vicieuze cirkel terecht: door angst worden de remmingen groter en de risicobereidheid, soms iets nieuws om te proberen, steeds minder.

Julia Scharnhorst van de Beroepsvereniging van Duitse psychologen (BDP) legt in een interview met het persbureau uit dat de angst om buitengewoon te zijn zinvol is om samen te leven in een gemeenschap. Maar dat kan ook negatief uitpakken als iemand niet langer dan gepland durft te gehoorzamen. Dan ontbreekt het zelfvertrouwen achter de remmingen.

Angst voor onzekere resultaten leidt bij veel mensen tot remmingen en blokkades en bovendien leidt een vorm van verplichte controle ertoe dat veel mensen verhinderd worden iets nieuws te proberen. Het lijkt vaak veel gemakkelijker om te bewegen in bekende, ogenschijnlijk bestuurbare structuren dan om het onbekende te durven. De angst voor onzekere resultaten verhindert vaak veranderingen en perspectiefwisselingen. Een vervelende baan of een ongelukkige relatie wordt dan voortgezet in plaats van de problemen onder ogen te zien, het oude te beëindigen en open te staan ​​voor iets nieuws. 'Vaak wordt een garantie voor succes verwacht, maar geen garantie', legt de psycholoog uit.

Zelfs 'vroege ervaringen waar je niet meer over nadenkt', te hoge verwachtingen van jezelf en gewoonten die zo diepgeworteld zijn geraakt dat je ze niet langer in twijfel kunt trekken, zouden kunnen remmen en blokkeren. Scharnhorst noemt perfectionistische vrouwen als voorbeelden zijn erg bang dat iets zal mislukken, dat ze het helemaal niet zullen proberen. Ze raadt de getroffenen aan zich af te vragen waar de remmingen en blokkades vandaan komen en welke angsten erachter zitten. Zo weinig zelfvertrouwen leidt vaak tot faalangst omdat de betrokkene in zijn zelfbeeld "niet genoeg" en niet "goed genoeg" zoals hij is, en als hij nog steeds faalt, wordt het zelfbeeld volledig vernietigd.

Leren om remmingen en blokkades te verminderen met cognitieve gedragstherapie Volgens Hertel is cognitieve gedragstherapie een geschikte psychologische methode om remmingen en blokkades te verwijderen, omdat met behulp van een therapeut overtuigingen, overtuigingen en gedachten over zichzelf, de omgeving en het leven worden ontdekt, herkend en veranderd kan zijn. De cliënt leert nieuwe overtuigingen en gedragingen die hem helpen om in het dagelijks leven vrijer en meer ontspannen te zijn. Een bepaalde ademhalingstechniek kan helpen om te kalmeren en te ontspannen in bijzonder stressvolle situaties. 'Angst leidt tot enorme opwinding en spanning', meldt Hertel. Om blokkades op te heffen, moet ook angst worden weggenomen.

Motivatietrainer kleinzoon adviseert om een ​​geluksdagboek bij te houden. 'We noteren daar elke avond drie dingen waar we vandaag blij mee waren', legt hij uit. 'Zelfs op dagen dat alles fout ging, zijn er drie dingen.' Iedereen die dit al een tijdje heeft gedaan, zal een verandering opmerken. "Na een jaar ziet het hoofd er heel anders uit." In plaats van door te gaan met negatieve gedachten, wordt de geest dan geleid door positieve informatie. Bovendien moet je uitvinden wat je echt wilt en het implementeren. "Iedereen kan zijn leven leiden neem het in je hand en verander het ", legt Enkelmann uit.

Bij het uitproberen van nieuwe dingen, niet te veel tegelijk doen, adviseert Scharnhorst haar klanten ook om positieve dingen op te schrijven. Successen die in het verleden waren behaald, moeten worden opgeschreven, evenals de alledaagse positieve dingen. Dit kan ook een gesprek zijn dat lange tijd is uitgesteld en dat uiteindelijk is bereikt.

Als je merkt dat je iets nieuws probeert, moet je jezelf niet overweldigen. De psycholoog adviseert over salamitactieken: "Doe niet te veel tegelijk, maar alleen zoveel dat het toch comfortabel voelt, en waar succesvolle ervaringen mogelijk zijn." Op deze manier kun je een baanwissel uitproberen of een nieuwe proberen Een eerste proefles voordat een contract wordt getekend, en goede ervaringen zijn de basis voor het wagen aan het volgende project, zegt de psycholoog.

Het is ook handig om een ​​strategisch plan te hebben waarvoor je jezelf vragen stelt als: "Waarom doe ik dit?", "Wat zijn de voor- en nadelen?" En "Welke moeilijkheden kunnen zich voordoen en kan ik ze oplossen?" Het helpt ook om anderen over zijn plannen te vertellen. Omdat dit betekent dat u zich ertoe verbindt om te voldoen aan wat er is gedaan, legt Scharnhorst uit.

Auteur en broninformatie


Video: Hoe kun je het beste helpen bij grote angst of in een crisissituatie? - Tea Adema